System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

XV sesja Rady Gminy

W czasie sesji Rady Gminy, która odbyła się 26 stycznia tego roku, m.in. przyjęto zmiany w budżecie na 2012 rok, plany pracy Komisji Stałych Rady. Radni przegłosowali także wniosek o odwołanie dotychczasowego Skarbnika Gminy i powołanie na to stanowisko pani Agnieszki Frączek.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dot. sprostowania pomyłki pisarskiej.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 24 stycznia 2012r. o sprostowaniu pomyłki pisarskiej w decyzji numer 1/2012 znak sprawy IF/XIII/5340/38/11.


Czytaj więcej...

Gala „Podsumowanie roku kulturalnego 2011”

W czasie uroczystej gali „Podsumowanie roku kulturalnego 2011” w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach zamknięto ubiegły rok kulturalny. Były barwne taneczne występy najmłodszych, standardy muzyki rozrywkowej i wielu znamienitych gości.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dot. budowy nowej drogi startowej.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: "Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej".

Czytaj więcej...

LGD „Brynica to nie granica” - spotkania informacyjne dla beneficjentów

Zapraszamy mieszkańców gminy Mierzęcice na bezpłatne spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania z zakresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które odbędzie się 07.02.2012 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Czytaj więcej...

Ferie w Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach wraz z Radą Sołecką sołectwa Mierzęcice zapraszają na „FERIE w BIBLIOTECE”

Czytaj więcej...

Powiadomienie o zakończeniu prac geofizycznych

Niniejszym pragniemy powiadomić mieszkańców, właścicieli gruntów i użytkowników rolnych powiatu będzińskiego o zakończeniu badań geofizycznych.

Czytaj więcej...

Ferie zimowe z GOK – oferta zajęć

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach organizowanych w czasie ferii zimowych.Czytaj więcej...

Projekt Miejscowego Planu dla Przeczyc

W ramach wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Przeczyce, dnia 18 stycznia br. w siedzibie OSP Przeczyce przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

Czytaj więcej...

Przypomnienie o obowiązku usuwania błota, śniegu, lodu przed posesją

Zgodnie z §4 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice przyjętego uchwałą nr XXXVIII/252/2006 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 31 marca 2006r. właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego usuwania błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Czytaj więcej...

Koncert najpiękniejszych kolęd

W niedzielę 15 stycznia w kościele pw. św. Mikołaja w Targoszycach po uroczystej mszy św. odbył się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji Województwa Śląskiego. W spotkaniu brali udział przedstawiciele mierzęcickich władz gminy.


Czytaj więcej...

Informacja dotycząca budowy kanalizacji na terenie gminy Mierzęcice

W ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno-ściekowa” obejmującego zadanie „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice” informuję mieszkańców, że na terenie gminy trwają prace geodezyjne mające na celu aktualizację map do celów projektowych.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.