System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Postanowienie Starosty Będzińskiego

Logo artykułuNa podstawie art. 123 §1 i art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 703).

zawiadamiam


ze wyznaczam nowy termin do dnia 30.09.2017 r. załatwienia sprawy dot. ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno - Gruntowej„ Nadzieja"w Mierzęcicach, w myśl art. 6 oraz art. 8a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 703).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, organ administracji publicznej jest zobowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Mając na względzie powyższe wyjaśniam, ze z uwagi na konieczność dokładnej analizy dokumentów załączonych do wniosku oraz mając na uwadze przepis art. 10 Kpa zgodnie z którym organ administracji państwowej obowiązany jest zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić jej wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 37 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego na nie załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Zgodnie z art. 142 Kpa - postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

 

Z up. Starosty Będzińskiego
Lidia Firek

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.