System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Udział społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej

Na wniosek Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie MPL „Katowice” w Pyrzowicach.

 


Postępowanie zostało wszczęte na początku br. W trakcie toczącego się postępowania, organ prowadzący, postanowieniem z dnia 9 maja 2018 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Wobec powyższego, postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało zawieszone.

W dniu 29 czerwca 2018 r. podjęte zostało postępowanie, o czym zawiadomiono strony, poprzez obwieszczenie. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko.

Z tego względu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust. 1 w/w ustawy podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

  1. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach.

          Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
          - budowę Płyty Postojowej Hangary – ok. 9 stanowisk dla samolotów (tzw. Płyta Modrzewie),
          - budowę Płyty Postojowej Zachód – ok. 3 stanowiska postojowe dla samolotów,
          - rozbiórkę wału ziemnego przed terminalami,
          - budowę Bazy Technicznej,
          - rozbudowę Strefy CARGO o dwa nowe magazyny;

  1. o wszczęciu postępowania na wniosek GTL.S.A. w Katowicach, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (data wpływu wniosku: 16.01.2018 r.);
  2. przedmiotem postępowania jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia;
  3. organem właściwym do wydania decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu;
  4. o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pok. 407, w godzinach 8.00 – 14.30, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. (32) 42-06-818;
  5. o możliwości składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych (w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym), na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
fax: (32) 42-06-884

w terminie od 16.07.2018 do 16.08.2018 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Uwagi i wnioski wniesione poza w/w terminem nie będą rozpatrywane.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOOŚ.420.8.2018.JB.15 z dnia 10.07.2018 r., zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 13.07.2018 r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.