System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Rozbudowa MPL „Katowice”

W dniu 16.01.2018 r. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. złożyło wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach.Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

  • budowę Płyty Postojowej Hangary - ok. 9 stanowisk dla samolotów (tzw. Płyta Modrzewie),
  • budowę płyty Postojowej Zachód - ok. 3 stanowiska postojowe dla samolotów,
  • rozbiórkę wału ziemnego przed terminalami,
  • budowę Bazy Technicznej,
  • rozbudowę Strefy CARGO o dwa nowe magazyny.


Czynnością, jaką m.in. podjął w toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, było przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, czyli zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w dniach od 16.07.2018 r. do 16.08.2018 r.

Obecnie organ prowadzący postępowanie informuje strony, że zakończone zostało gromadzenie materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 5 dni od dnia dokonania zawiadomienia (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia).

Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, w dniach roboczych w godzinach 8.00 – 14.30 – po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (32) 42-06-818.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOOŚ.420.8.2018.JB.19 z dnia 30.08.2018 r., zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 03.09.2018 r.


Wójt Gminy Mierzęcice

(-) mgr Grzegorz Podlejski

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.