×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /artykuly/Ferie_Toporowice_2012 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
Drukuj

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic po raz kolejny wzięło udział w konkursie Fundacji Wspomagania Wsi. Dla najmłodszych zorganizowano w czasie ferii ciekawy cykl zajęć. Spotkania obejmowały m.in.: zajęcia plastyczne, informatyczne, warsztaty teatralne, warsztaty taneczne, wycieczki.

 

Projekt był odpowiedzią Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego Przyjaciół Toporowic na konkurs (połączony z dotacją) ogłoszony przez Fundację Wspomagania Wsi. Projekt  współfinansowało  również  toporowickie stowarzyszenie. Jego realizacja była możliwa dzięki współpracy ze Szkołą  Podstawową  w Toporowicach. Dla beneficjentów projektu zajęcia były całkowicie bezpłatne. Celem działań było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży  w sposób interesujący i bezpieczny. Ważnym było również rozwijanie   świadomości lokalnej młodych ludzi, przygotowanie ich do samorządności, zachęcanie do identyfikowania się ze swoją miejscowością oraz promocja Toporowic.


Istotnym zadaniem wymaganym przez organizatora konkursu było przygotowanie i zamieszczenie na stronie internetowej („Atlas wsi polskich”) zakładek, których treść stanowią informacje o Toporowicach.
Zajęcia trwające od 30 stycznia do 10 lutego 2012 zgromadziły wielu uczestników, głównie dzieci w wieku do 13 lat, mieszkańców Toporowic. Gościły tu jednak również  dzieci z innych miejscowości.


Zabawa, wykonywanie pożytecznych i ciekawych zadań przez uczestników zajęć, wzbogacanie ich wiedzy i umiejętności - były najważniejszymi działaniami projektu. Spotkania obejmowały: zajęcia plastyczne, zajęcia informatyczne, warsztaty teatralne, warsztaty taneczne, wycieczki do kina i do „Planetarium”. Można było też doskonalić umiejętności gry w tenisa stołowego. Zainteresowaniem cieszyły się gry i zabawy matematyczne prowadzone w niekonwencjonalny sposób. Całość projektu zakończyła się zajęciami połączonymi z przygotowaniem gier planszowych „Moje Toporowice”.


Realizacja projektu była możliwa dzięki wolontariuszom. Na zaproszenie stowarzyszenia odpowiedzieli - dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Toporowicach oraz nauczyciele innych placówek mieszkający w Toporowicach.
W ramach wolontariatu pracowała również grupa młodzieży (uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci).
Pomocą służyli pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej w Toporowicach.
Zaangażowanie wolontariuszy, instruktorów, Zarządu i członków oraz sympatyków stowarzyszenia pozwoliło grupie dzieciaków spędzić ferie ciekawie, przyjemnie i pożytecznie. Na zakończenie projektu uczestnicy zajęć realizowanych w ramach działań  otrzymali certyfikat i słodkie upominki. Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego Przyjaciół Toporowic - www.toporowice.pl

 

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic{gallery}/artykuly/Ferie_Toporowice_2012{/gallery}