Drukuj

Susza jest faktem. Coraz mniejsza ilość i częstotliwość opadów oraz brak pokrywy śnieżnej w ostatnich latach powodują realne zagrożenie suszą. Na podjęcie działań w kierunku oszczędności i rozwagi w gospodarowaniu wodą nie możemy czekać.

 

 


Skutkom suszy możemy zapobiegać my sami, odpowiednio urządzając własne działki i stosując rozwiązania opóźniające odpływ wody.

Sposobów na zatrzymanie wody w naszym najbliższym otoczeniu jest wiele, jednym z nich jest budowa ogrodów deszczowych i obsadzanie ich specjalnymi gatunkami roślin, są to m.in. higrofity – rośliny zajmujące siedliska o dużej wilgotności zarówno gleby i powietrza, np. niecierpek pospolity. Wśród roślin uprawnych do higrofitów zalicza się pomidora, ziemniaki, kapustę. Ogrody deszczowe umiejscawia się przy wylocie rynny. Poprzez specyficzną budowę, ogród ma właściwości służące odbieraniu wody z różnym jej natężeniem. Tym samym taka konstrukcja zapewnia zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom burz i nawałnic. Ogrody deszczowe posiadają funkcję oczyszczania wody przed dalszym jej odprowadzaniem do gruntu. Są budowane dla przyjmowania wody spływającej z dachów, chodników, jezdni, czyli wszystkich tych miejsc, gdzie przy dużych opadach jest obniżona retencja.

Kolejnym rozwiązaniem służącym zatrzymywaniu wody deszczowej jest studnia chłonna. Jest to swego rodzaju zbiornik, którego zadaniem jest pobieranie wody pochodzącej z opadów deszczowych, ale także mogą do niego być odprowadzane wody z przydomowej oczyszczalni ścieków. Budowanie studni chłonnej przynosi szczególne korzyści w sytuacji, gdy mamy glebę gliniastą. Po obfitych opadach dochodzi do nadmiernego nagromadzenia wody, natomiast studnia chłonna zapewni równomierne odprowadzenie nagromadzonej wody deszczowej do warstw przepuszczalnych gleby.

Jednym z łatwo dostępnych urządzeń mogą być zbiorniki na deszczówkę. Mogą być posadowione zarówno jako wolnostojące na gruncie, jak i tez zakopane. Nie wymagają wykonania specjalnych prac budowlanych, ważne, by spełniły swoje zadania i pomogły w zatrzymaniu spływającej wody deszczowej.

Zatrzymać wodę można także przy pomocy zakładania łąk kwietnych, zarówno wysiewając specjalne mieszanki, jak tez po prostu poprzez ograniczenie koszenia. Są one nie tylko pomocne w zatrzymaniu wilgoci w glebie, ale też dają pożywienie i schronienie dla pszczół, motyli, trzmieli, ale też ptaków i małych ssaków. Łąki kwietne dzięki rozbudowanemu systemowi korzeni, są wyjątkowo odporne i wytrzymałe na suszę. Nie wymagają podlewania i są piękne nawet wtedy, gdy maja ograniczoną ilość wody.