Miniatura - logo artykułuW dniu 4 marca 2021 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wójt Gminy Grzegorz Podlejski oraz Skarbnik Agnieszka Frączek odebrali z rąk Beaty Białowąs, członka Zarządu Województwa Śląskiego i Przemysława Wydry, radnego Sejmiku umowę na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce – etap I".

 

Otrzymane dofinansowanie w wysokości dwóch milionów złotych, to efekt wniosku, który Gmina złożyła 8 kwietnia 2020 roku, w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Mierzęcice znalazły się wśród 7 gmin Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, które otrzymały fundusze na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Na początku marca rozpoczęły się już prace związane z realizacją ww. zadania. W pierwszej kolejności prace realizowane są  w ul. Polnej oraz Spokojnej w Przeczycach.

Roboty wykonuje  firma ECO – INSTAL Paweł Pałasiński z Poraja.

 

Zdjęcie przedstawicieli gmin i powiatów, którzy otrzymali dofinansowanie

Zdjęcie Beaty Białowąs, członka Zarządu Województwa Śląskiego, Przemysława Wydry, radnego Sejmiku oraz Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego