Logo artykułuUrząd Gminy Mierzęcice po raz kolejny planuje złożenie wniosku do WFOŚiGW w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Od wielu lat na terenie Mierzęcic prowadzone są liczne działania, których celem jest pozyskiwanie funduszy na wzmocnienie procesu oczyszczania gminy z azbestu. Przypominamy, że obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach budynków - mają oni na to czas do końca 2032 r. Azbest mogą usuwać tylko wyspecjalizowane firmy, posiadające zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Zdemontowane materiały muszą być przetransportowane na specjalnie wyznaczone składowisko.

W związku z powyższym osoby zainteresowane odebraniem zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, proszone są o złożenie w tym zakresie deklaracji do Urzędu Gminy w Mierzęcicach, w terminie do 24 maja 2021 r.

Telefon kontaktowy: 32 288 79 00 wew. 221.

 

Do pobrania: