Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach od 13 października 2020r. do dnia 20 października 2020r. do godz. 15.00 przeprowadzane zostały konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.W wymienionym terminie do Urzędu Gminy Mierzęcice nie wpłynęły od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach żadne uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu uchwały.

 

wz. Wójta

/-/ mgr inż. Iwona Kłys
     Zastępca Wójta