Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Ruszyła kolejna edycja Mojego Prądu – programu dofinansowań do mikroinstalacji fotowoltaicznych
  Mój Prąd to niezwykle popularny program umożliwiający otrzymanie dofinansowania na zakup fotowoltaiki oraz towarzyszących jej urządzeń. Kolejne edycje programu (a było ich już pięć) cieszą się dużą...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


Informator urzędowy

29 grudzień 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Bud...
22 grudzień 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 580/215 k.m. 11 o powierzchni 0,0456 ha i 580/218 k.m. 11 o powierzchni 0,1762 ha, położonych ...
21 grudzień 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa far...
28 listopad 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ...
28 listopad 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania o zebranym materiale dowodowym w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia ...
27 listopad 2023

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 27.11.2023 r. zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczo...
17 listopad 2023

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 17.11.2023 r. zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczo...
10 listopad 2023

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Toporowicach

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 10.11.2023 r. zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczo...
06 listopad 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 27 października 2023 r. zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice, dla terenu po...
23 październik 2023

Informacja dotycząca wyborów uzupełniających ławnika

Prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu pismem z dnia 16 października 2023r. wystąpił do Przewodniczącej Rady Gminy Mierzęcice o niezwłoczne przeprowadzenie na obszarze gminy ponownych wyborów na ławników sąd...
13 październik 2023

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 13.10.2023 r. do 3.11.2023 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w: obrębie...
09 październik 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice, dla terenu położonego na pograniczu sołectw Zawad...