System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Apel do mieszkańców w związku z COVID-19  Co o koronawirusie musimy wiedzieć - podstawowe zasady profilaktyki

Informacje dotyczące rozliczeń za 2019 rok

Od 15 lutego 2020 r. na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl została uruchomiona  usługa Twój e-PIT.  Twój e-PIT to  narzędzie Ministerstwa Finansów, dzięki któremu istnieje możliwość zapoznania się z przygotowanym przez system zeznaniem podatkowym.

Czytaj więcej...

Badania archeologiczne

Informujemy, że na terenie gminy Mierzęcice przeprowadzane zostaną archeologiczne badania powierzchniowe.

Czytaj więcej...

Informacja

Gmina Mierzęcice planuje pozyskać dofinansowanie z WFOŚiGW na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Czytaj więcej...

Filia Bibliotecznej Nr 5 w nowym budynku

20 lutego 2020 r. w sołectwie Mierzęcice Osiedle nastąpiło uroczyste otwarcie  nowego budynku, w którym mieści się Filia Nr 5 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach.

Czytaj więcej...

Harmonogram dyżurów prawnika i psychologa

W filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle można skorzystać z porad prawnika i psychologa.

Czytaj więcej...

Gmina Mierzęcice zaprasza na bezpłatne szkolenia/treningi/warsztaty

W ramach projektu pn. „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej na terenie Gminy Mierzęcice”, dofinansowanego ze środków unijnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) realizowane będą szkolenia/treningi/warsztaty.

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zaprasza na bezpłatne szkolenie

Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zaprasza na bezpłatne szkolenie skierowane dla przedsiębiorców otwierających oraz rozwijających działalność gospodarczą, które będzie dotyczyć zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej.

Czytaj więcej...

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+

Od ubiegłego roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie rozpoczął realizację projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim" mającego na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie będzińskim.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji

Wójt Gminy Mierzęcice informuje o zakończeniu przeprowadzonych od dnia 14 lutego 2020 r. do dnia 21 lutego 2020 r. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice.

Czytaj więcej...

Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał obwieszczenie, w którym poinformował o wydanej 19.02.2020 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce".

Czytaj więcej...

Nowe, tańsze bilety

Bilety wieloprzejazdowe, ważny do północy bilet dzienny i spora obniżka cen biletów elektronicznych w taryfie odległościowej – to najważniejsze zmiany w nowej taryfie. Do tego uproszczone nazwy biletów okresowych i nowy wzór w wersji papierowej. Od początku marca wiele nowości w taryfie ZTM.

Czytaj więcej...

Informacja o naborze do komisji konkursowej...

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż w terminie od dnia 18 lutego 2020 r. do dnia  10 marca 2020 r. organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać osoby do udziału w pracach komisji konkursowej.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2020 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania.

Czytaj więcej...

Ulga termomodernizacyjna sposobem na walkę ze smogiem!

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie przeprowadzone przez pracowników tutejszego Urzędu dotyczące warunków i zasad korzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Czytaj więcej...

Wspólna inwestycja drogowa w gminie Mierzęcice

Ikona artykułuStarosta Będziński Sebastian Szaleniec i Wicestarosta Dariusz Waluszczyk spotkali się z Wójtem Gminy Mierzęcice Grzegorzem Podlejskim, by omówić główne założenia i koncepcję przebudowy drogi powiatowej 4756 S - ulicy Dworskiej, Kościuszki i Kościelnej w gminie Mierzęcice.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.