SKŁADY OSOBOWE STAŁYCH KOMISJI
RADY GMINY MIERZĘCICE


Komisja Rewizyjna:

 1. Hanna Kałuska - Przewodnicząca Komisji
 2. Jacek Malikowski
 3. Katarzyna Burczyk
 4. Anna Kolasińska
 5. Krzysztof Kobiałka

Komisja Budżetu:

 1. Anna Kolasińska - Przewodnicząca Komisji
 2. Piotr Pasamonik
 3. Jacek Malikowski
 4. Monika Dyraga
 5. Marcin Jędrusik
 6. Teresa Banaś

Komisja Oświaty i Zdrowia:

 1. Katarzyna Burczyk - Przewodnicząca Komisji
 2. Bożena Jach
 3. Zbigniew Feliszewski
 4. Małecki Robert
 5. Monika Dyraga
 6. Przemysław Paszewski
 7. Krzyżanowska Emilia

Komisja Gospodarcza i Bezpieczeństwa Publicznego:

 1. Marcin Jędrusik - Przewodniczący Komisji
 2. Bożena Jach
 3. Robert Małecki
 4. Przemysław Paszewski
 5. Danuta Szymończyk
 6. Teresa Banaś
 7. Emilia Krzyżanowska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Piotr Pasamonik - Przewodniczący Komisji
 2. Danuta Szymończyk
 3. Hanna Kałuska
 4. Krzysztof Kobiałka
 5. Zbigniew Feliszewski