Pierwsza wzmianka o parafii Targoszyce pochodzi z 1324 r. Już w tym czasie istniał murowany kościół p.w. św. Mikołaja. Najstarsza część kościoła, prezbiterium, została wzniesiona w XIII w. Prawdopodobnie była to wolno stojąca kaplica, do której dobudowano na początku XIV w. kamienną nawę i drewnianą dzwonnicę. W połowie XVI w. na skutek zniszczeń i splądrowania kościół w Targoszycach przestał funkcjonować. Liturgię przeniesiono do istniejącego w Mierzęcicach drewnianego kościoła p.w. św.Wawrzyńca.


W roku 1772 rozpoczęto rozbudowę świątyni w Targoszycach. Do nie zniszczonego prezbiterium dobudowano nowy korpus nawowy oraz nową wieżę. Obecny barokowy wystrój kościoła pochodzi z XVIII w. Wyjątek stanowi XV-wieczny, kamienny portal prowadzący do dzisiejszej zakrystii oraz antypedia zdobiące ołtarze pochodzące z połowy XIX w.


Ołtarz główny w swoim zwieńczeniu zawiera scenę Przemienienia. W niszy ołtarzowej znajduje się barokowa figura świętego Mikołaja wykonana z drzewa lipowego. Antypedium przedstawia męczeństwo św. Sebastiana. Lewy boczny ołtarz z rzeźbami św. Augustyna i św. Tomasza zdobi obraz Ukrzyżowania Chrystusa ze św. Marią Magdaleną. Antypedium ukazuje męczeństwo św.Wawrzyńca. Prawy ołtarz jest poświęcony Matce Bożej Bolesnej. Po jego stronach stoją figury św. Anny i św. Joachima. U dołu znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca męczeństwo św. Szczepana. W latach 1991-1995 przeprowadzono generalny remont kościoła wraz z odnowieniem ołtarzy.


Kościół w Targoszycach został wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Na terenie parafii znajduje się wiele kaplic. Najstarsze z nich usytuowane wokół kościoła zbudowano w 1772r. Znajdują się w nich pochodzące z XVIII w. rzeźby św.Jana Nepomucena i Apostołów: Andrzeja i Pawła. XIX wieczna kaplica w Mierzęcicach p.w. św. Wawrzyńca zawiera ołtarzyki i obrazy barokowo-ludowe, m.in. Matki Bożej, św.Anny Samotrzeciej, Matki Bożej Różańcowej.


Ponadto w Mierzęcicach znajdują się również:

  • kaplica św. Jana Nepomucena z I połowy XIX w.
  • kaplica św. Mikołaja z przełomu XVIII i XIX w.
  • kaplica św. Floriana z I połowy XIX w.

Są to kapliczki przydrożne i zawierają barokowe rzeźby w/w świętych.


Pozostałe kaplice na terenie parafii znajdują się:

  • w Toporowicach - 2 kapliczki z początku XIX w.
  • w Przeczycach - kapliczka przydrożna z XVIII w. z figurą św. Jana Nepomucena i kapliczka z XIX w. p.w. Matki Bożej
  • w Niwiskach - kapliczka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1939 r.
  • w Łubnym - kapliczka p.w. Niepokalanego Serca Maryjj.
  • w Zadniu - kapliczka p.w. św. Piotra i Pawła z 1993 r.

 

Parafię Targoszyce tworzą miejscowości: Targoszyce, Mierzęcice, Sadowie, Zawada, Toporowice, Przeczyce.
Od 1 lipca 1988 r. proboszczem Parafii Targoszyce jest ks. Janusz Rakoczy.