Budowę kościoła p.w. św. Antoniego Padewskiego w Nowej Wsi wg projektu inż. arch. Henryka Sękali rozpoczęto 1.08.1983 r., a już 24 grudnia tego roku odprawiona została w nim pierwsza pasterka. Poświęcenia budowanego kościoła dokonał biskup Franciszek Musiel w dniu 8 kwietnia 1984 r.


Dnia 1 sierpnia 1985 r. biskup częstochowski Stanisław Nowak erygował parafię św. Antoniego w Nowej Wsi, wyłączając ją z parafii św. Jakuba w Sączowie. Dzięki osobistemu zaangażowaniu ówczesnego Naczelnika Gminy Franciszka Jakóbczyka utworzony został cmentarz grzebalny, poświęcony w 1988 r.


Do czasu budowy kościoła msze odprawiane były w XVIII - wiecznej kapliczce mszalnej, która obecnie służy jako kaplica pogrzebowa.


Główny ołtarz w nowym kościele zaprojektował i wykonał artysta rzeźbiarz - Tadeusz Szpunar. Projekt witraży i wnętrza świątyni wykonał mgr Maciej Kauczyński. Witraże wykonane zostały w pracowni Zbigniewa Gustaba w Krakowie. W roku 1998 biskup sosnowiecki Adam Śmigielski poświęcił wybudowaną przy kościele dzwonnicę z czterema dzwonami ufundowanymi i poświęconymi w 1995 r. przez bp. Piotra Skuchę.


Dzięki inicjatywie i zapałowi proboszcza parafii ks. kanonika Jana Lubienieckiego, ofiarności i zaangażowaniu parafian, w tak krótkim czasie powstałe: kościół, dzwonnica, cmentarz mogą służyć miejscowościom: Nowa Wieś, Najdziszów, Osiedle Mierzęcice i Dalekówka tworzących dzisiaj Parafię Rzymsko-Katolicką Nowa Wieś.

Obecnym proboszczem parafii jest ks. Adam Mordalski.