System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Historia gminy

 

1864r. Po powstaniu styczniowym władze rosyjskie ukazem o urządzeniu gmin wiejskich wprowadziły nową organizację władz wiejskich. Z dotychczasowej Gminy Olkusko – Siewierskiej wyodrębniono Gminę Sulików.


1867r. W wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej przez władze carskie w 1866r., a powiększającej liczbę powiatów dochodzi do utworzenia powiatu będzińskiego wchodzącego w skład guberni piotrkowskiej. Mierzęcice i okoliczne miejscowości znajdują się w granicach nowo powstałego powiatu.


1870r. Utrata praw miejskich przez Siewierz wskutek represji carskich za udział w powstaniu styczniowym. Po likwidacji statusu miejskiego i przemianowaniu na osadę uprawnienia władcze gminy uzyskał Sulików – co istotne - z siedzibą (kancelarią) w Mierzęcicach. W skład gminy Sulików weszły osady i wsie: Boguchwałowice, Brudzowice, Góra Siewierska, Kuźnica Świętojańska, Kuźnica Sulikowska, Mierzęcice, Nowa Wieś, Piwoń, Przeczyce, Siewierz, Strąków, Sadowie, Sulików, Toporowice, Targoszyce, Zawada, Zendek.


1915r. Pod okupacją austriacko – niemiecką Zagłębia Dąbrowskiego utworzono gminę Mierzęcice, przenosząc ją ze Sulikowa. Powstał Komitet Gminny oraz wybrano sołtysów i wójta.


1918r. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości władze polskie zachowały na terenie dawnego zaboru rosyjskiego istniejący podział administracyjny. Gmina Mierzęcice wchodziła nadal w skład powiatu będzińskiego, ale już województwa kieleckiego.


1 stycznia 1927r. Gmina Mierzęcice wraz z gminami Siewierz, Rokitno Szlacheckie, Poręba, Kromołów, Włodowice, Mrzygłód, Pińczyce, Koziegłowy, Koziegłówki, Rudniki Wielkie, Choroń, Niegowa i miastem Zawiercie, została wyłączona z powiatu będzińskiego i wcielona do nowo z tych gmin utworzonego powiatu zawierciańskiego. Siedzibą władz powiatowych zostało Zawiercie.


24 lutego 1945r. Dochodzi do zmiany przynależności wojewódzkiej. Na mocy uchwały Rady Ministrów powiat zawierciański, a wraz z nim Gmina Mierzęcice, został wyłączony z województwa kieleckiego i włączony do nowego województwa śląsko – dąbrowskiego.
W granicach gminy znajdowały się miejscowości: Mierzęcice, Nowa Wieś, Sadowie, Zawada, Przeczyce, Boguchwałowice, Toporowice, Brudzowice, Zendek.


1952r. Oderwanie się Najdziszowa od Nowej Wsi i utworzenie własnego sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy.


29 września 1954r. Ustawa o likwidacji gmin i utworzeniu w ich miejsce gromad jako podstawowych jednostek podziału administracyjnego terenów wiejskich.


Z Gminy Mierzęcice utworzono 2 gromady skupiające po 20 miejscowości:

  • gromada Przeczyce (wieś gromadzka Przeczyce, wsie Boguchwałowice, Boguchwałowice II i Toporowice, kolonie Mrowieniec, Skotnica, Stara Wieś, Podmłyniec, Zarzecze, Pasieka, Zakamień, Komorne, Dąbrowska, Gostów, Gaj, Pałęczek i Sławniów, pustkowia Przymiarki i Górnicze oraz osada młyńska Biała). Sołectwami były wsie: Przeczyce, Boguchwałowice i Toporowice.
  • gromada Mierzęcice (wieś gromadzka Mierzęcice, wsie Sadowie I, Sadowie II, Najdziszów, Nowa Wieś, Targoszyce, Zawada, Zendek i Strąków, kolonie Przy Szosie, Przy Kościele, Łubne, Niwiska, Zadzień, Godowa, Pasternik, Dąbrówka, Ostrowy, Mierzęcice – stacja kolejowa oraz pustkowie Niedźwiadek). Sołectwami były wsie: Mierzęcice, Najdziszów, Nowa Wieś, Sadowie, Zawada i Zendek.


1 stycznia 1970r. Z gromady Mierzęcice odłączył się Zendek, który wszedł w skład gromady Ożarowice i powiatu tarnogórskiego.


29 listopada 1972r. Na mocy ustawy o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych nastąpiła likwidacja gromad i reaktywowanie gmin.


1 stycznia 1973r. Z dwóch gromad: Mierzęcice i Przeczyce utworzono Gminę Mierzęcice, w skład której weszło 9 jednostek osadniczych, które tworzyły 8 sołectw: Mierzęcice, Nowa Wieś, Najdziszów, Sadowie, Zawada, Przeczyce, Boguchwałowice, Toporowice.


1 czerwca 1975r. Wchodzi w życie ustawa o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz zmiana ustawy o radach narodowych. W wyniku reformy administracyjnej zlikwidowano pośredni szczebel administracyjny, czyli powiaty i utworzono 49 województw.

W latach 1975 – 1998 Gmina Mierzęcice należała do województwa katowickiego.


8 marca 1990r. Odtworzenie – po 50 letniej przerwie – na mocy ustawy o samorządzie terytorialnym dawnej liberalnej instytucji ustrojowej – samorządu gminnego, zyskującego obligatoryjny charakter.


27 maja 1990r. Przeprowadzenie wyborów do rady gminy w oparciu o nową demokratyczną ordynację wyborczą.


19 grudnia 1996r. W obrębie likwidowanego garnizonu wojskowego zostaje utworzone sołectwo Mierzęcice – Osiedle.


1 stycznia 1999r. Weszła w życie reforma administracyjna wprowadzająca trójstopniową strukturę podziału terytorialnego państwa. Oprócz województw i gmin reaktywowano także powiaty: grodzkie i ziemskie. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Gmina Mierzęcice weszła w skład reaktywowanego powiatu będzińskiego i województwa śląskiego, teraz o statusie samorządowym.
Oprócz Gminy Mierzęcice w granicach powiatu znalazły się jeszcze gminy: Będzin, Czeladź, Wojkowice, Siewierz, Bobrowniki, Psary i od 1 stycznia 2002 – Sławków.
Gmina Mierzęcice objęła swym zasięgiem 9 sołectw: Mierzęcice, Mierzęcice – Osiedle, Boguchwałowice, Najdziszów, Nowa Wieś, Przeczyce, Sadowie, Toporowice, Zawada.


29 maja 2008r. Uchwała Rady Gminy Mierzęcice dokonująca podziału sołectwa Mierzęcice na dwa odrębne sołectwa: Mierzęcice i Mierzęcice II.
Sołectwo Mierzęcice objęło obszar miejscowości Mierzęcice zlokalizowany przy ul. Wolności, Kościuszki, Głowackiego, Bankowej, Gminnej, Widokowej oraz kolonię Targoszyce - ul. Kościelną.
Sołectwo Mierzęcice II natomiast objęło obszar miejscowości Mierzęcice położony przy ul. Szkolnej, Kolejowej, Leśnej, Wspólnej i Sosnowej, czyli kolonie Niwiska, Łubne i Zadzień.

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.