System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

OSP Mierzęcice

Na podstawie posiadanych dotychczas dokumentów urzędowych trudno jednoznacznie określić dokładną datę zawiązania się straży pożarnej w Mierzęcicach. Biorąc pod uwagę protokół z dnia 20 sierpnia 1918 roku, pieczętowany przez ówczesnego Wójta Gminy Mierzęcice, Władysława Sokołę, oraz podpisany przez Sekretarza Gminy, Władysława Hernika, można stwierdzić, że w dniu tym zostały przeprowadzone wybory Zarządu Gminnego Straży Ogniowej, którego jednym z podstawowych zadań miało być utworzenie obok istniejącej już straży w Nowej Wsi małych oddziałów z sikawkami we wsiach: Mierzęcice, Zendek, Brudzowice i Przeczyce. Na czele Zarządu stanął Stanisław Grabiański, właściciel ziemski z Twardowic, wiceprezesem został proboszcz Parafii Targoszyce, ks. Maciej Gajos, a funkcję komendanta sprawującego pieczę nad wszystkimi gminnymi oddziałami straży objął Władysław Sokoła.


Na podstawie ustnych relacji najstarszych mieszkańców Mierzęcic można wnioskować, ze przy dużym udziale ówczesnego Zarządu Gminnego Straży oraz dzięki inicjatywie powracających z działań wojennych żołnierzy legionów Piłsudzkiego zamieszkałych na terenie Mierzęcic i miejscowości Łubne, na przełomie lat 1918-1919 został zawiązany oddział straży ogniowej w Mierzęcicach. Na jego czele staje gajowy lasów mierzęckich, Stanisław Strupczewski, a jego zastępcą zostaje Hieronim Czapla. Z różnych powodów oddział ten w krótkim czasie zaprzestał swego działania.


Rok 1924, to rok drugiego zrywu organizacji jednostki straży pożarnej w Mierzęcicach. W dniu 9 czerwca z inicjatywy Stanisława Krzysztofika, kierownika Toporowicko - Mierzęcickiego, Okręgowego, Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców oraz Franciszka Czapli, nauczyciela Szkoły Początkowej w Nowej Wsi zostaje reaktywowana straż pożarna w Mierzęcicach. Jej prezesem zostaje Stanisław Krzysztofik, wiceprezesem Władysław Pośpiech, sekretarzem Władysław Słowiński, a skarbnikiem Józef Adamczyk.


W roku 1928 ze składek członkowskich oraz dzięki wsparciu finansowym miejscowego społeczeństwa zakupiono Sztandar, który 16 września został poświęcony przez proboszcza Parafii w Targoszycach ks. Adama Henrykowskiego.


W roku 1929 straż zakupiła działkę pod budowę remizy strażackiej. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę remizy nastąpiło w dniu 18-tego maja 1930 roku, a już w listopadzie budynek został oddany do użytku. Zdjęcie nr 1.


W roku 1932 z inicjatywy Zarządu Straży powstała orkiestra dęta pod kierownictwem Władysława Mitasa z Dobieszowic.


Do momentu wybuchu II-wojny światowej na stanie jednostki oprócz drobnego sprzętu gaśniczego znajdował się wóz rekwizytowy z przenośną sikawką, dwukołowy konny beczkowóz o pojemności 800 litrów oraz drabina Szczerbowskiego.


W czasie okupacji hitlerowskiej straż w Mierzęcicach zawiesiła swą działalność. Faktem godnym odnotowania była postawa naczelnika straży, Stanisława Rokity, który mimo grożących represji za ukrywanie polskich insygniów, przechowywał we własnym domu sztandar jednostki.


Lata powojenne to wybór nowego Zarządu straży oraz kompletowanie sprzętu gaśniczego rozproszonego wśród przedwojennych członków straży.


W roku 1946 powstaje pierwsza w dziejach straży w Mierzęcicach Drużyna Kobieca na czele z komendantem Czesławą Tyrała- Wojdas.


W roku 1949 zostaje zakupiony pierwszy w dziejach straży samochód ciężarowy marki „Opel- Blitz”, który w 1960 roku został przerobiony na beczkowóz. Przez następne lata jednostka w akcjach ratowniczo-gaśniczych używała takie samochody jak: GA marki GAZ 51 Lublin, Star 20, Star 25 GBM, Żuk LGM, Star 244 GBM oraz STEYR GBA.


W lutym 1974 roku, przy dużym zaangażowaniu druhów strażaków, władz gminy oraz całego społeczeństwa Mierzęcic rozpoczęto budowę Domu Strażaka, który został oddany do użytku w roku 1979 tj. w 60-tą rocznicę OSP Mierzęcice. Na czele Społecznego Komitetu Budowy Domu Strażaka w składzie: Bronisław Kocot, Antoni Kańtoch, Marian Zaława stał ówczesny Prezes OSP Mierzęcice, Naczelnik Gminy Mierzęcice Franciszek Jakóbczyk.


W roku 1980 miejscowe społeczeństwo ufundowało straży nowy sztandar, który w dniu wręczenia tj. 11 maja 1980 roku w dowód uznania dla jednostki za zasługi na niwie pożarnictwa, został udekorowany Złotym Znakiem Związku. Zdjęcie nr 2.


Znacznym wyróżnieniem dla straży było przyjęcie w roku 1995 do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co świadczyło o dużym zaufaniu w fachowość, mobilność oraz sprawność bojową.


W dniu 22 marca 1997 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzęcicach była gospodarzem X Wojewódzkiego Zjazdu Ochotniczych Straży Pożarnych R.P.


W dniu 15 lipca 2009 roku jednostka wzbogaciła się o nowy nabytek jakim był samochód ratowniczo-gaśniczy typu SCANIA P340CB4x4EHZ. Zdjęcie nr 3.


Przez cały okres swego 90-letniego istnienia jednostka uczestniczyła w niezliczonej ilości akcjach ratowniczo-gaśniczych, nie tylko na terenie gminy, ale także poza nią. Należało by tu wspomnieć o uczestnictwie podczas akcji gaszenia lasów w Kuźni Raciborskiej, czy w akcji powodziowej w okolicy Raciborza.


Również w zawodach sportowo-pożarniczych osiągała z drużynami w różnych kategoriach wiekowych czołowe miejsca zarówno na szczeblu gminnym, powiatowym, czy też wojewódzkim.W latach 1919-2011 Zarządom OSP Mierzęcice przewodzili:

Prezesi: Stanisław Strupczewski, Stanisław Krzysztofik, Józef Gwóźdź, Feliks Zuch, Stanisław Jakóbczyk, Stefan Cesarz, Jan Słowiński, Franciszek Jakóbczyk, Bronisław Kocot, Henryk Musialik.

Komendanci: Stanisław Rokita, Władysław Sołtysik, Władysław Kuczera, Władysław Wojdas, Czesława Tyrała-Wojdas, Stanisław Twardokęs, Stanisław Misiorowski, Julian Tyrała, Bronisław Kocot, Feliks Kańtoch, Marek Kańtoch, Jerzy Tyrała.

W Zarządzie Gminnym Związku OSP z ramienia OSP Mierzęcice funkcję prezesa piastowali: Franciszek Jakóbczyk, Feliks Kańtoch. Komendantami byli: Jan Rokita, Feliks Kańtoch, Grzegorz Cofała.


Zarząd kadencji 2011-2016 pracuje w 9-cio osobowym składzie:

Prezes - Jerzy Tyrała, naczelnik - I vice-prezes Marek Kańtoch, II vice-prezes - Henryk Musialik, z-ca naczelnika - Włodzimierz Płatek, skarbnik - Marzena Skupień, sekretarz - Marian Nowak, gospodarze – Jerzy Nabrdalik, Mariusz Kocot, członek – Marcin Dobrowolski. Zdjęcie nr 4.

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.