System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

OSP Przeczyce


Ochotnicza Straż Pożarna w Przeczycach  powstała w 1918 roku. Pierwszymi działaczami byli: Głażewski  Feliks, Jędrusik Franciszek, Kyrcz Antoni, Kajdas Antoni, Lis Jan, Góra Jan.Jednostka liczyła w sumie 21 druhów.

Umundurowanie i sprzęt pożarniczy pozyskiwano z różnych źródeł, między innymi poprzez organizację zabaw tanecznych. Mając na uwadze zabezpieczenie pozyskanego sprzętu w latach dwudziestych ubiegłego wieku rozpoczęto przygotowania do budowy remizy. Budowę rozpoczęto w 1930 roku, a ukończono w 1938 roku. Jednostka otrzymała wówczas sztandar, który jest do dzisiaj przechowywany. W okresie międzywojennym jednostka działała bardzo prężnie, za co została odznaczona Srebrnym Medalem, a także poszczególni jej druhowie otrzymali Złote Medale.

Po wojnie reaktywowano działalność jednostki. Liczyła ona 30 druhów, z czasem powołano sekcję żeńską, którą tworzyło 18 pań. Ponownie organizowano zabawy, aby pozyskać fundusze na zakup potrzebnego sprzętu. Dużą część funduszu tworzyły dobrowolne wpłaty mieszkańców wsi.

W latach sześćdziesiątych rozpoczęto rozbudowę remizy. Obiekt oddano do użytku w 1974 roku. Powstał on dzięki zaangażowaniu mieszkańców całej wsi. W budynku znalazły się pomieszczenia świetlicy, biblioteki i klubu Ruch.
W tym czasie druhowie wygrywali kilkakrotnie gminne zawody pożarnicze zdobywając na własność Puchar Przechodni.  Jednostka otrzymała samochód pożarniczy i inny sprzęt.

W 1985 roku została utworzona orkiestra dęta przy jednostce. Osiągnęła ona liczne sukcesy na przeglądach w Olkuszu.

W 1988 roku obchodzono jubileusz 80 - lecia jednostki, w czasie którego wręczono jej nowy sztandar. W latach 90. druhowie uczestniczyli w licznych akcjach ratunkowych. Uczestniczyli między innymi w akcji powodziowej w okolicach Raciborza, zabezpieczali także liczne podtopienia w naszym rejonie. Powstała bardzo prężnie działająca sekcja młodzieżowa, która osiągnęła liczne sukcesy w zawodach pożarniczych szczebla wojewódzkiego. W obecnym czasie oprócz zabezpieczenia pożarowego druhowie modernizują lokal remizy. Dzięki staraniom Zarządu i pomocy Zarządu Gminnego, a także Urzędu Gminy doposażono jednostkę w nowy sprzęt i umundurowanie. Chlubę jednostki stanowi wyremontowany samochód pożarniczy, którego wyposażenie spełnia najwyższe wymagania. Za swoją działalność druhowie otrzymali najwyższe odznaczenia resortowe. Złote Znaki Związku nadane przez Zarząd Główny OSP posiadają  Stanisław Rogoś i Antoni Kajdas. Obecnie funkcję prezesa pełni dh. Sławomir Lipiński, a naczelnika dh. Krzysztof Hyla.


Ochotnicza Straż Pożarna w Przeczycach
Przeczyce ul. 21-Stycznia 81
42-460 Mierzęcice

Nr Krajowego Rejestru Sądowego - 0000071817
Nr identyfikacyjny REGON - 276692231
Nr Identyfikacji Podatkowej - 6252099768
Nr rachunku  bankowego - 16844300090000000000970001

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.