System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

 

Studium określa politykę przestrzenną gminy, w tym zasady zagospodarowania przestrzennego. Studium składające się z części graficznej i tekstowej uwzględnia zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategię rozwoju gminy. Głównym celem studium jest sprecyzowanie zasad porządkowania i modernizacji struktury przestrzennej, rozwoju podstawowych funkcji gminy oraz ochronę wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. Opracowane studium nakreśla podstawy, główne kierunki i założenia do sporządzenia planów miejscowych lub ich zmian.

 

Gmina Mierzęcice w całości pokryta jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego:

  1. Tekst Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
  2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla procedury planistycznej sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.