System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Terminy odbioru odpadów segregowanych, bioodpadów oraz zmieszanych w 2020 roku

 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 

    • 4 września 2020 r. (piątek) - Przeczyce;
    • 5 września 2020 r. (sobota) – Boguchwałowice;
    • 12 października 2020 r. (poniedziałek) - Nowa Wieś
    • 13 października 2020 r. (wtorek) –  Zawada, Sadowie I (ul. Dworska i Zjazdowa), Targoszyce
    • 14 października 2020 r. (środa) – Najdziszów, Sadowie II (ul. Daleka i Krótka)
    • 15 października 2020 r. (czwartek) – Toporowice
    • 16 października 2020 r. (piątek) - Mierzęcice I,  Mierzęcice II, Mierzęcice Osiedle

 

HARMONOGRAM ODBIORU SEGREGOWANYCH
ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIERZĘCICE

Mierzęcice

Ulice: Wolności, Bankowa, Kościuszki, Widokowa, Głowackiego, Księdza Zasadzina, Gminna, Południowa

18.05

15.06

13.07

10.08

7.09

5.10

2.11 30.11 28.12 - - - - -

Ulice: Boczna, Kolejowa, Leśna, Sosnowa, Szkolna, Wspólna

19.05

16.06

14.07

11.08

8.09

6.10

3.11 1.12 29.12 - - - - -

Ulica: Radosna

20.05

17.06

15.07

12.08

9.09

7.10

4.11 2.12 30.12 - - - - -

 

Nowa Wieś

Ulice: Aleksandra Zawadzkiego, Strażacka, Wojska Polskiego, Zacisze

15.05

13.06

10.07

7.08

4.09

2.10

30.10 27.11 24.12 - - - -

Ulica: Południowa

18.05

15.06

13.07

10.08

7.09

5.10

2.11 30.11 28.12 - - - -

 

Najdziszów, Zawada, Sadowie, Targoszyce

20.05

17.06

15.07

12.08

9.09

7.10

4.11 2.12 30.12 - - - -

 

Boguchwałowice

21.05

18.06

16.07

13.08

10.09

8.10

5.11

3.12 31.12 - - - -

Aleje I - XX

20.05

17.06

15.07

12.08

9.09

7.10

4.11

2.12 30.12 - - - -

 

Toporowice

22.05

19.06

17.07

14.08

11.09

9.10

6.11

4.12 - - - - -

 

Przeczyce

Ulice: 21 Stycznia, Słoneczna

25.05

22.06

20.07

17.08

14.09

12.10

9.11

7.12 - - - - -

Ulice: Młyńska, Podgórna, Tysiąclecia, Zarzeczna, Zielona, Targowa, Cicha, Polna, Podbiele, Spokojna, Stawowa, Szeroka, Rukoli

26.05

23.06

21.07

18.08

15.09

13.10

10.11

8.12 - - - - -

 


 

HARMONOGRAM ODBIORU BIOODPADÓW
Z TERENU GMINY MIERZĘCICE

Mierzęcice

Ulice: Wolności, Bankowa, Kościuszki, Widokowa, Głowackiego, Księdza Zasadzina, Gminna, Południowa

18.05

1.06

15.06

29.06

13.07

27.07

10.08 24.08 7.09 21.09 5.10 19.10 2.11 28.12

Ulice: Boczna, Kolejowa, Leśna, Sosnowa, Szkolna, Wspólna

19.05

2.06

16.06

30.06

14.07

28.07

11.08 25.08 8.09 22.09 6.10 20.10 3.11 1.12

Ulica: Radosna

20.05

3.06

17.06

1.07

15.07

29.07

12.08 26.08 9.09 23.09 7.10 21.10 4.11 2.12

 

Nowa Wieś

Ulice: Aleksandra Zawadzkiego, Strażacka, Wojska Polskiego, Zacisze

29.05

13.06

26.06

10.07

24.07

7.08

21.08

4.09

18.09

2.10

16.10

30.10

27.11

24.12

Ulica: Południowa

18.05

1.06

15.06

29.06

13.07

27.07

10.08

24.08

7.09

21.09

5.10

19.10

2.11

28.12

 

Najdziszów, Zawada, Sadowie, Targoszyce

20.05

3.06

17.06

01.07

15.07

29.07

12.08 26.08 09.09 23.09 07.10 21.10 4.11 2.12

 

Boguchwałowice

21.05

04.06

18.06

2.07

16.07

30.07

13.08

27.08 10.09 24.09 8.10 22.10 5.11 3.12

Aleje I - XX

20.05

3.06

17.06

1.07

15.07

29.07

12.08

26.08 9.09 23.09 7.10 21.10 4.11 2.12

 

Toporowice

22.05

5.06

19.06

3.07

17.07

31.07

14.08

28.08 11.09 25.09 9.10 23.10 6.11 4.12

 

Przeczyce

Ulice: 21 Stycznia, Słoneczna

25.05

8.06

22.06

6.07

20.07

3.08

17.08

31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 9.11 7.12

Ulice: Młyńska, Podgórna, Tysiąclecia, Zarzeczna, Zielona, Targowa, Cicha, Polna, Podbiele, Spokojna, Stawowa, Szeroka, Rukoli

26.05

9.06

23.06

7.07

21.07

4.08

18.08

1.09 15.09 29.09 13.10 27.10 10.11 8.12

 


 

HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH)
ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIERZĘCICE

 

Zawada

Ulica: Nowowiejska

19.05

2.06

16.06

30.06

14.07

28.07

11.08

25.08

8.09

22.09

6.10 20.10 17.11 15.12

 

Najdziszów


Ulice: Topolowa nr. 9D

28.05

12.06

25.06

9.07

23.07

6.08

20.08

3.09

17.09

1.10

15.10 29.10 26.11 23.12

Ulice: Tylna, Topolowa

20.05

3.06

17.06

1.07

15.07

29.07

12.08

26.08

9.09

23.09

7.10 21.10 18.11 16.12

 

Sadowie

Ulica: Daleka, Dworska, Zjazdowa, Krótka

20.05

3.06

17.06

1.07

15.07

29.07

12.08

26.08

9.09

23.09

7.10 21.10 18.11 16.12

Ulica: Krótka 14A

28.05

12.06

25.06

9.07

23.07

6.08

20.08

3.09

17.09

1.10

15.10 29.10 26.11 23.12

 

Targoszyce

Ulica: Kościelna

19.05

2.06

16.06

30.06

14.07

28.07

11.08

25.08

8.09

22.09

6.10 20.10 17.11 15.12

 

Toporowice

Ulice: Czerwonego Zagłębia, Dąbrowska, Źródlana, Dolna, Mostowa

25.05

8.06

22.06

6.07

20.07

3.08

17.08

31.08

14.09

28.09

12.10 26.10 23.11 19.12

Ulice: Łąkowa, Mostowa (14D, 14F, 16A, 16B, 25A), Ogrodowa, Dąbrowska 4A, Urocza

28.05

12.06

25.06

9.07

23.07

6.08

20.08

3.09

17.09

1.10

15.10 29.10 26.11 23.12

 

Boguchwałowice

Ulice: Biała, Buczka, Parkowa, Jana Pawła II, Niepodległości, Wakacyjna (1)

27.05

10.06

24.06

8.07

22.07

5.08

19.08

2.09

16.09

30.09

14.10

28.10

25.11

22.12

Ulice: Aleje I - XX, Astrów, Bażantów, Biała (10), Biwakowa, Bocianów, Błękitna, Bratków, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Fiołków, Grabowa, Górna, Jarzębinowa, Jaskółek, Jastrzębia, Kaczeńców, Kamienna, Kasztanowa, Klonowa, Kolorowa, Kormoranów, Krokusów, Kukułek, Leszczynowa, Modrzewiowa, Nadbrzeżna, Nasturcjowa, Niepodległości (8, 12), Parkowa (49, 62D), Pierwiosnków, Poprzeczna, Sielankowa, Sokołów, Skowronków, Słowików, Stokrotek, Szafirowa, Szpaków, Tęczowa, Tulipanów, Turkusowa, Wakacyjna, Wierzbowa

29.05

13.06

26.06

10.07

24.07

7.08

21.08

4.09

18.09

2.10

16.10 30.10 27.11 24.12

 

Mierzęcice

Ulice: Gminna, Wolności

1.06

15.06

29.06

13.07

27.07

10.08

24.08

7.09

21.09

5.10

19.10 16.11 14.12 -

Ulice: Boczna, Radosna, Szkolna (3, 9, 7A, 11), Wolności (10A, 66, 82, 82A, 84, 86, 88, 90, 103B, 129), Księdza Zasadzina, Południowa (5, 7)

28.05

12.06

25.06

9.07

23.07

6.08

20.08

3.09

17.09

1.10

15.10 29.10 26.11 23.12

Ulice: Bankowa, Kościuszki, Głowackiego, Widokowa

2.06

16.06

30.06

14.07

28.07

11.08

25.08

8.09

22.09

6.10

20.10 17.11 15.12 -

Ulica: Kolejowa, Leśna, Sosnowa, Szkolna, Wspólna

28.05

12.06

25.06

9.07

23.07

6.08

20.08

3.09

17.09

1.10

15.10 29.10 26.11 23.12

 

Nowa Wieś

Ulice: Południowa (22), Wojska Polskiego, Zawadzkiego, Strażacka

21.05

4.06

18.06

2.07

16.07

30.07

13.08

27.08

10.09

24.09

8.10

22.10

19.11

17.12

Ulice: Wojska Polskiego (11A, 43A, 52A), Zacisze (6), Zawadzkiego (147C, 147D)

28.05

12.06

25.06

9.07

23.07

6.08

20.08

3.09

17.09

1.10

15.10

29.10

26.11

23.12

 

Przeczyce

Ulice: 21 Stycznia, Cicha, Młyńska, Podbiele, Podgórna, Polna, Szeroka, Tysiąclecia, Zarzeczna, Zielona

26.05

9.06

23.06

7.07

21.07

4.08

18.08

1.09

15.09

29.09

13.10

27.10

24.11

21.12

Ulica: Targowa

2.06

16.06

30.06

14.07

28.07

11.08

25.08

8.09

22.09

6.10

20.10

17.11

15.12

-

Ulica: Młyńska (2), Polna (34E, 37A), Rukoli (3, 4), Słoneczna, Spokojna, Stawowa, 21 Stycznia (121, 201, 215, 245), Zarzeczna (5, 7c), Podbiele - domki letniskowe, Targowa - domki letniskowe

28.05

12.06

25.06

9.07

23.07

6.08

20.08

3.09

17.09

1.10

15.10

29.10

26.11

23.12

 

 

Mierzęcice Osiedle - wywóz dwa razy w tygodniu - w każdy poniedziałek i czwartek

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.