Szkoła Podstawowa w Przeczycach znalazła się na ministerialnej mapie „Szkół Odkrywców Talentów”, jako czwarta z placówek powiatu będzińskiego. To zaszczytne miano szkoła uzyskała dzięki sukcesom i zaangażowaniu - i uczniów, i nauczycieli.


 

-Tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”, który uzyskała Szkoła Podstawowa w Przeczycach świadczy o tym, że placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że umieszczenie na polskiej mapie takich szkół przyczyni się do promocji przeczyckiej SP na forum regionu i społeczności lokalnych. Pozwoli też na wymianę dobrych praktyk z innymi ośrodkami, a także przyniesie satysfakcję z pomocy uczniom przy odnoszonych przez nich sukcesach – napisała Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej.

W czwartek 20 października tego roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej uroczyście odsłonięto tablicę informującą, że placówka jest „Szkołą Odkrywców Talentów”. (To zaszczytne miano przeczycka SP uzyskała jako czwarta w powiecie będzińskim). Odsłonięcia tablicy dokonali Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice i Małgorzata Drzewiecka, dyrektor placówki. W uroczystości uczestniczyli także m.in. radni gminy Mierzęcice: Anna Jaskólska i Adam Kieras, oraz sołtys Przeczyc – Irena Jakóbczyk. Uroczystość pilnie obserwowali uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i mieszkańcy gminy Mierzęcice. Następnie odbyło się uroczyste pasowanie na uczniów szkoły – pierwszoklasistów.

W Przeczycach od dłuższego czasu realizowany jest bogaty program zajęć pozalekcyjnych. W ostatnim czasie były to zajęcia: wokalno – taneczne, plastyczne, recytatorskie i szachowe. Ich efektem był udział najmłodszych w wielu konkursach na szczeblu: gminy, powiatu, województwa i kraju. Z sukcesami. Tylko w minionym roku szkolnym były to m.in. wyróżnienie dla Marty Góry w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim; wyróżnienie dla zespołu tanecznego „Red - grey girls” w Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym „Róża 2011”; pierwsze miejsce Wiktorii Jaruszewskiej w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Ptaki”; pierwsze miejsce Aldony Glegoły w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Moja planeta – Ziemia”. Natomiast Klaudia Jaruszewska i Wiktoria Jaruszewska zdobyły wyróżnienie w IV Diecezjalnym Konkursie „Moja Kapliczka” (prace przestrzenne). Uczniowie z Przeczyc odnieśli także sukces w Rejonowym Turnieju Szachowym (trzecie miejsce). Tu szkołę reprezentowały dziewczęta, które na szczeblu gminnym i powiatowym zajęły pierwsze miejsce. W skład drużyny wchodziły: Aleksandra Balińska oraz Wiktoria Jaruszewska.

Szkolnym talentem okazała się również Julia Badiura, której opowiadanie wygrało ogólnopolski konkurs zatytułowany „Sówka mądra główka”. Julia zdobyła też laury w Dekanalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej i Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego z Elementami Historii (I etap).
Opiekunami najmłodszych byli m.in.: Lidia Bańka, Ewa Jaruszewska, Małgorzata Drzewiecka, Justyna Szlufik, Małgorzata Hyla, Sławomir Gębica i Tomasz Bratek.
Informacje o „Szkole Odkrywców Talentów” można znaleźć na stronie internetowej: www.roktalentow.men.gov.pl