System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Apel do mieszkańców w związku z COVID-19  Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Dyżury przedszkoli w okresie wakacji w Gminie Mierzęcice

Informujemy, że dla dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy Mierzęcice dyżury wakacyjne będą pełnić w określonych terminach następujące placówki:

 

 • Przedszkole Publiczne „Radosny Zakątek” w Mierzęcicach, ul. Bankowa 24, tel. (32) 288 70 02 w okresie od 01.07.2019r. do 31.07.2019r.
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach ul. Tysiąclecia 6, tel. 32 288 70 12 w okresie od 1.08.2019r. do 14.08.2019r.
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi, Przedszkole Publiczne, ul. A. Zawadzkiego 161, tel. (32) 288 70 20 w okresie od 16.08.2019r. do 31.08.2019r.

 

Zasady zapisywania dzieci do przedszkoli dyżurnych :

 1. Zapisy dzieci do przedszkola/oddziału przedszkolnego pełniącego dyżur przyjmuje dyrektor placówki macierzystej w terminie do 19 czerwca 2019r. - dotyczy to również dzieci uczęszczających do przedszkola dyżurującego.
 2. W okresie 24-28 czerwca 2019 roku  pomiędzy rodzicem dziecka (prawnym opiekunem) a dyrektorem przedszkola/oddziału pełniącego dyżur powinna zostać podpisana umowa o świadczenie usług przedszkolnych.
 3. Jeśli liczba zgłoszeń będzie większa niż liczba miejsc w grupie dyżurującej, pierwszeństwo przyjęcia będą miały dzieci rodziców pracujących.
 4. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola/ oddziału przedszkolnego pełniącego dyżur w innych terminach, w miarę wolnych miejsc. W takim przypadku umowa winna zostać zawarta najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 5. Korzystając z przedszkola/ oddziału przedszkolnego w miesiącach wakacyjnych rodzic wnosi opłaty na rzecz placówki pełniącej dyżur:
  1. opłatę za żywienie naliczaną wg stawek obowiązujących w danej placówce pełniącej dyżur
  2. opłatę w wysokości określonej Uchwałą Nr XLI/308/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 31 stycznia 2018r., tj. 1 złotych za każdą godzinę świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
  3. w oddziałach przedszkolnych pełniących dyżur wakacyjny opłaty za godziny świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej nie pobiera się
 6. Umowa może być zawarta na dowolną liczbę dni w miesiącu.

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.