System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Świadczenie pieniężne

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej przesłanki uzasadniającej przyznanie pomocy.

 

Zasiłek stały.

Świadczenie to przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Niezdolność do pracy z powodu wieku oznacza ukończenie przez kobietę 60. roku życia, przez mężczyznę 65. roku życia, natomiast całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emerytach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

Zasiłek okresowy.

Świadczenie przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

Świadczenie służy zaspokojeniu niezbędnej potrzeby, którą zgłasza osoba lub rodzina potrzebująca pomocy. Świadczenie przyznawane jest w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, obuwia, środków czystości, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

 

Świadczenie pieniężne na zakup żywności wg Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Świadczenie na każdego członka rodziny, przyznawane osobie lub rodzinie, której dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.