System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Apel do mieszkańców w związku z COVID-19  Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Otwarcie Bibliotek w Gminie Mierzęcice

W maju planowane jest otwarcie dwóch placówek Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach.

 


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zawierało informacje o zniesieniu zakazu działalności bibliotek od 4 maja 2020 r.  Wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślają, że ostateczną decyzję o czasie, trybie i tempie otwierania instytucji kultury oraz procedurach związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i użytkowników w każdym przypadku podejmuje dyrektor instytucji w porozumieniu z organizatorem po konsultacji z inspektorem sanitarnym. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym w dniu 28 kwietnia 2020 r. ogłosiło wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie  epidemii COVID-19 w Polsce. Ponadto wytyczne co do działalności Biblioteki w warunkach pandemii ogłosiła Biblioteka Narodowa.

Po przeprowadzeniu koniecznych konsultacji, biorąc pod uwagę wszystkie zalecenia co do bezpiecznej działalności placówek bibliotecznych, oraz mając na uwadze ogromne zagrożenie oraz ryzyko rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, a także wysoki poziom zakażeń w naszym województwie, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach podjęła decyzje o otwarciu w najbliższych dniach dwóch placówek bibliotecznych:

11 maja 2020 r. zostanie otwarta filia biblioteczna nr 5 w Mierzęcicach Osiedlu

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek, wtorek, czwartek - 12.00 – 18.00
 • Środa - 8.00 – 14.00
 • Piątek – biblioteka nieczynna

 

20 maja 2020 r. zostanie otwarta centrala biblioteki w Mierzęcicach

Godziny otwarcia:

 • Wtorek i środa - 12.00 – 18.00
 • Czwartek i piątek - 8.00 – 14.00
 • Poniedziałek – biblioteka nieczynna 

 

Pozostałe filie biblioteczne w Przeczycach, Nowej Wsi, Toporowicach i Boguchwałowicach zostaną  otwarte w późniejszym terminie o czym wcześniej powiadomimy. Czytelników z tych placówek zapraszamy do korzystania z  bibliotek w Mierzęcicach i Mierzęcicach Osiedlu.

Zasady i procedury korzystania z usług Biblioteki

 1. Adekwatnie do obowiązujących przepisów i w zależności od wielkości pomieszczenia do obsługi użytkowników w placówce bibliotecznej nastąpi ograniczenie liczby użytkowników, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego wynoszącego 2 metry.
 2. W widocznym miejscu przed wejściem zostaną umieszczone informacji o maksymalnej liczbie użytkowników mogących jednocześnie przebywać w Bibliotece.
 3. W Bibliotece zostanie wydzielone „stanowisko brudne”, gdzie będą przyjmowane książki, czasopisma i multimedia zwane dalej materiałami bibliotecznymi oraz „stanowisko czyste” gdzie będą wypożyczane materiały biblioteczne.
 4. Biblioteka będzie czynna w ograniczonych dniach i godzinach.
 5. Biblioteka nie organizuje żadnych spotkań i imprez kulturalnych
 6. Biblioteka nie wykonuje usług bibliotecznych typu ksero, skanowanie dokumentów, wydruk komputerowy, wysyłanie i odbiór faks-u
 7. W Bibliotece nieczynne są czytelnia i kafejka internetowa.
 8. Działalność Biblioteki ograniczona jest tylko do  przyjmowania i wypożyczania materiałów bibliotecznych.
 9. Użytkownicy Biblioteki  nie mogą korzystać z wolnego dostępu do księgozbioru. Materiały biblioteczne do wypożyczenia podaje bibliotekarz.
 10. Użytkownik zwracający materiały biblioteczne powinien posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki ochronne lub jednorazowe.
 11. Bibliotekarz przyjmujący materiały biblioteczne powinien posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.
 12. Zużyte jednorazowe rękawiczki i maseczki należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu kosza.
 13. Obsługiwana przez bibliotekarza będzie tylko jedna osoba. Pozostałe osoby powinny poczekać, zachowując dystans  2 metrów od kolejnej osoby.
 14. Po obsłudze każdej osoby blat, na którym leżały materiały biblioteczne będzie zdezynfekowany.
 15. W Bibliotece zostanie wyznaczone pomieszczenie lub wydzielone miejsce, gdzie będą przechowywane zwrócone materiały biblioteczne. Zbiory będą zabezpieczone w pudłach kartonowych oznaczonych terminem zwrotu i odłożone na kwarantannę. Kwarantanna będzie trwała 5 dni. Po tym okresie materiały biblioteczne zostaną włączone do księgozbioru.
 16. Na czas epidemii zostaje zawieszony § 3 pkt od 4 do 9 Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach dotyczący ilości i czasu wypożyczenia materiałów bibliotecznych. Bibliotekarz może na życzenie czytelnika zwiększyć ilość wypożyczanych materiałów bibliotecznych i wydłużyć okres wypożyczenia.
 17. Na czas epidemii zostaje zawieszony § 6 Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach dotyczący przetrzymywania materiałów bibliotecznych. Biblioteka wstrzymuje do odwołania naliczanie i pobieranie opłat za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych.
 18. Zasady i procedury korzystania z usług Biblioteki zostaną wdrożone z dniem otwarcia placówki bibliotecznej a do ich właściwego przestrzegania zobowiązuje się wszystkich bibliotekarzy i użytkowników Biblioteki.

Dyrektor GBP
Grażyna Czapla

 

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.