System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mierzęcicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach, zapraszają do udziału w Konkursie Plastycznym pn. „Wszystkie uzależnienia niszczą nasze marzenia”.

 

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę plastyczną w formacie A4 dowolną techniką, która będzie w najciekawszy sposób przedstawiała temat: „Wszystkie uzależnienia niszczą nasze marzenia”. Zwycięskie zdjęcia prac konkursowych zostaną opublikowane na profilu Facebookowym Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach oraz stronie internetowej https://www.mierzecice.pl/

Konkurs adresowany jest do następujących grup wiekowych:

  • od 7 do 10 lat,
  • od 11 lat do 13 lat,
  • od 13 lat do 15 lat.

 

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatorów Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin. Konkurs trwa od 27 lipca 2020 r. do 10 sierpnia 2020 r. Prace należy dostarczyć w wyznaczonym terminie do Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.

Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie imieniem i nazwiskiem pracy konkursowej wraz ze wskazaniem grupy wiekowej.

Do każdej pracy należy dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu. Zgłaszający musi być rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka będącego autorem pracy plastycznej. Wyniki zostaną opublikowane na profilu FB organizatora oraz na stronie internetowej https://www.mierzecice.pl/ . Każdy z uczestników zgłasza do Konkursu jedną pracę. Do Konkursu można zgłaszać tylko własne niepublikowane wcześniej prace.

Dostarczając pracę uczestnik wyraża zgodę na jego nieodpłatne opublikowanie na profilu FB organizatora oraz stronie internetowej https://www.mierzecice.pl/. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie. Każdy z uczestników Konkursu zobligowany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu konkursowego. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą naruszały dobre zasady współżycia społecznego. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród niespodzianek dla najlepszych prac według opinii jury.

Wyboru laureatów dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów o przyznanych nagrodach w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu za pośrednictwem portalu Facebook oraz strony internetowej https://www.mierzecice.pl/. Przekazanie nagród Zwycięzcom Konkursu nastąpi w budynku GOK Mierzęcice ul. Wolności 102a w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Zachęcamy do udziału w konkursie. Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu.

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.