System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał zawiadomienie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie".

Czytaj więcej...

Nowe stawki i zasady odbioru odpadów komunalnych w Gminie Mierzęcice

W ostatnim czasie gorącym tematem są rosnące stawki opłat dla właścicieli nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wpływ na to ma wiele czynników, przede wszystkim wzrost cen przedsiębiorców za usługi odbierania odpadów komunalnych, a także zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej...

Budżet gminy na 2020 r.

Podczas XIII sesji Rady Gminy Mierzęcice w dniu 30 grudnia 2019r. Uchwałą Nr XIII/109/2019 przyjęto budżet gminy na 2020r., który jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

Czytaj więcej...

Nowy projekt w filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle

Zakończyła się budowa nowej filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle. Inwestycję tę udało się zrealizować dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków unijnych. Całkowita wartość zadania wyniosła – 1.700.516,41zł, dofinansowanie - 1 299 717,63zł.

Czytaj więcej...

Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego

Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U.  z 2019 r.  poz. 2188) zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu.

Czytaj więcej...

Podatki lokalne na 2020 rok

Uchwałą Nr XI/93/2019 z dnia 27 listopada 2019r. Rada Gminy Mierzęcice uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na 2020r.

Czytaj więcej...

Inwestycyjne podsumowanie 2019 roku

Początek roku to dobry czas na dokonywanie podsumowań. Przez dwanaście miesięcy wydarzyć się może naprawdę wiele, szczególnie gdy na początku mijającego roku wyznacza się ambitne cele, zakładające wielokierunkowy rozwój. 

Czytaj więcej...

Uwaga na oszustwa poprzez podmianę rachunku bankowego

Ostrzegamy przed oszustwem poprzez podmianę rachunku bankowego. Przestępczy proceder skierowany jest przede wszystkim na firmy. Metoda dziania przestępców polega na wprowadzeniu w błąd jednego z kontrahentów co do zmiany dotychczasowego numeru rachunku bankowego drugiej firmy. Jeśli wykonamy przelew na wskazany „nowy” numer rachunku firmy, w rzeczywistości nasze pieniądze trafią na konto oszustów.

Czytaj więcej...

Zakończono projekt związany z usuwaniem szkodliwego azbestu

Gmina Mierzęcice zakończyła realizację projektu pn.: „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”, w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbestu) na terenie gminy.

Czytaj więcej...

Nowy sołtys w sołectwie Nowa Wieś

Pod koniec stycznia w sołectwie Nowa Wieś odbyło się zebranie wiejskie wyborcze uzupełniające na stanowisko sołtysa.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi...

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach od 14 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2020.

Czytaj więcej...

Uwaga!!! Fałszywy policjant ponownie atakuje

Osoba podająca się za funkcjonariusza policji ponownie próbowała oszukać mieszkańców powiatu będzińskiego. W ostatnich dniach fałszywy policjant zadzwonił do kilkunastu, głównie starszych osób. Metoda działania oszusta była podobna, jak w innych tego typu przypadkach. Głos w słuchawce poinformował o problemach z prawem najbliższego krewnego i pilnej potrzebie przekazania pieniędzy.

Czytaj więcej...

Bezpłatne ubezpieczenie NNW dla dzieci ubezpieczonych w KRUS rolników ważne przez kolejny rok

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr Aleksandra Hadzik podjęła decyzję o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Czytaj więcej...

Kwalifikacja wojskowa

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Czytaj więcej...

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych OSP

W miesiącach lutym oraz marcu br. we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mierzęcice odbędą się walne zebrania sprawozdawcze .

Czytaj więcej...

Konsultacje psychologiczne

W ramach projektu pn. „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej na terenie Gminy Mierzęcice”, dofinansowanego ze środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), rozpoczynają się indywidualne konsultacje (porady) psychologiczne.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.