Baner w postaci mini mapy prowadzący do prerzentacji inwestycji

Prezentacja Inwestycji pn.: "Budowa gazociągu relacji Tworóg - Tworzeń"


 

 Baner w postaci broszury informacyjnej

Broszura Informacyjna 

 

Baner w postaci mini mapy

Przebieg projektowanego gazociągu


 
Przebieg projektowanego gazociągu Tworóg - Tworzeń


Na prośbę Urzędu Gminy Mierzęcice, firma TRACTEBEL ENGINEERING S.A., opracowująca dokumentację projektową dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000, MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń", przekazała plany sytuacyjne z naniesionym projektowanym gazociągiem wraz ze strefą kontrolowaną.

Jak poinformował Inwestor, gazociąg prawie na całej długości został zaprojektowany w strefie kontrolowanej po to, aby nie ograniczać praw rzeczowych na kolejnych nieruchomościach.

Strefa kontrolowana, w której należy kontrolować wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie gazociągu lub mogące mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie oraz w której nie należy wznosić obiektów budowlanych, została ustalona zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Jej szerokość wynosi 12 m, tj. 6 m od osi po obu stronach gazociągu.

Projektowany gazociąg jest objęty ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (zwaną „Specustawą”).

W związku z powyższym, wszelkie uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia wobec zaplanowanej inwestycji należy kierować do Inwestora - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. oddział w Świerklanach (44-266 Świerklany ul. Wodzisławska 54, tel. (32) 439 25 00) lub biura projektowego TRACTEBEL ENGINEERING S.A. (40-833 Katowice ul. Dulęby 5, tel. (32) 358 88 88)

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Pliki do pobrania: