Logotypy oznaczające źródła dofinansowania projektu, flaga unii europejskiej itd.

 

Zadanie pn.:
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Przeczyce na działce nr 391/15”
współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego
w ramach Marszałkowskiego Konkursu
„Inicjatywa Sołecka” 2022.