Szkoła Podstawowa w Toporowicach jest niewielka, położona na rozległym terenie liczącym około 1,5 ha, usytuowana na niewielkim  wzniesieniu, w  centralnym  punkcie wsi Toporowice. Została założona na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 31 grudnia 1949 roku. Liczy więc sobie 62 lat. Zbudowana została w tzw. czynie społecznym przez mieszkańców wsi, dlatego też wszyscy czują się silnie związani wspólnotą pokoleń i nawet ci, którzy edukację szkolną mają już za sobą, serdecznie ją wspominają i często odwiedzają. Jest bowiem jedynym ośrodkiem życia kulturalnego w miejscowości Toporowice. Dyrektorem szkoły jest Pani mgr Ilona Muc.

 

Okazją do spotkań na terenie szkoły są organizowane imprezy i uroczystości, spośród których można wymienić:

  • Jesienny Piknik Rodzinny;
  • Dzień Seniora;
  • zabawę karnawałową połączoną z przedstawieniem teatralnym;
  • Gminny Konkurs Recytatorski;
  • Dzień Matki;
  • Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu.

 

Tradycją stał się również organizowany od wielu lat przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Przyjaciół Toporowic Otwarty Turniej Tenisa Stołowego pod Patronatem Wójta Gminy Mierzęcice. Szkoła wspólnie ze stowarzyszeniem pozyskuje fundusze na realizację różnych projektów, których efektem są liczne zajęcia pozalekcyjne przeznaczone dla naszych uczniów i absolwentów (rytmika, aerobik, kurs tańca, judo, treningi piłki nożnej, tenisa stołowego, wyjazdy na basen).

 

Drzewa genealogiczne przygotowywane przez klasę IV uświadomiły nam, że prawie każdy z każdym jest  spokrewniony, więc żyjemy - jak w rodzinie. Najmłodszymi jej członkami są dzieci z oddziału przedszkolnego  -     przesympatyczne  dzieciaki. 


Co  robimy  kiedy  obowiązkowe  zajęcia  są  za  nami ?

Najpierw  teatr.  Okazuje  się, że każdego roku wielokrotnie uczniowie szkoły wchodzą na sceniczne deski. W szkole każdy jest aktorem, reżyserem, scenografem, charakteryzatorem i dlatego też często podpatrujemy pracę profesjonalistów w różnych teatrach. Kto  jeszcze ma czas  (oczywiście, że  są  tacy)  redaguje  szkolną  gazetkę  -  „Cielę – tnik”.  O nie, wśród nas  „cielątek” w tej chwili nie uświadczysz. Ale  ładnie  brzmi.  Spodobało  nam  się.  Niektórzy  redaktorzy  są  ambitni  i  piszą  w języku  angielskim, dlatego w szkole tego języka uczniowie uczą się od  pierwszej  klasy.

 

Uczniom - romantykom pozostaje jeszcze możliwość literackiej twórczości – prezentowanej w kąciku  „Pegazem  przez  rok  szkolny”  i  „zamęczanie” pianina. Dzięki współpracy z Ogniskiem Muzycznym w Piekarach Śląskich – filia w Toporowicach, wiosną, oprócz śpiewu ptaków, możemy usłyszeć całkiem  niezłe wykonanie „Dla Elizy” Beethovena oraz  inne utwory muzyczne.

 

Uczniowie mają możliwość skorzystania z pracowni komputerowej w nowoczesnym centrum informatycznym.


Atutem Szkoły jest zadrzewiony i trawiasty teren wokół budynku. Sprzyja to lekcjom i zajęciom prowadzonym na świeżym powietrzu. Teren ten jest również miejscem zabaw, gier sportowych odbywających się po zajęciach lekcyjnych. Można skorzystać z pełnowymiarowego zmodernizowanego boiska do piłki nożnej ręcznej, siatkówki oraz do gry w ringo.