Obrady wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice

Kategoria
Komisje Rady Gminy
Termin
26 październik 2020 14:00

 

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy Mierzęcice – sala posiedzeń
w dniu 26 października 2020r. o godz. 14:00 odbędą się
obrady wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice.

 

Temat posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
    • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020 - 2026
    • uchwalenie Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
  2. Sprawy różne.
 
 

Wspierane przez iCagenda