XXIII sesja Rady Gminy Mierzęcice

Kategoria
Sesje Rady Gminy Mierzęcice
Termin
24 luty 2021 13:00

 


ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice - sala posiedzeń w dniu
24 lutego 2021r. o godz. 13:00 odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Mierzęcice.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na 2021 rok
  • niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
  • petycji dotyczącej podjęcie uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mierzęcicach za rok 2020.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za rok 2020.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach za rok 2020.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.
 
 

Wspierane przez iCagenda