Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 maja 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00, 5 czerwca 2024 r. w godzinach 11:00 - 16:00...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


XXVIII sesja Rady Gminy Mierzęcice

Kategoria
Sesje Rady Gminy Mierzęcice
Date
29 wrzesień 2021 13:00

 

ZAWIADOMIENIE

 Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice - sala posiedzeń w dniu
29 września 2021r. o godz. 13:00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Mierzęcice.

 

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za I półrocze 2021r.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice”
  • uchylenia uchwały Nr XXII/190/2021 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 stycznia 2021r.  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
  • uchylenia uchwały Nr XXII/191/2021 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Toporowicach
  • zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
  • zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Toporowicach
  • zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027.
 9. Przedstawienie przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji opinii w sprawie wniesionej do Rady Gminy Mierzęcice petycji w dniu 01.09.2021r. i podjęcie uchwały.
 10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych za 2020 rok.
 11. Sprawy różne.   
 12. Zakończenie obrad.
 
 

Wspierane przez iCagenda