System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Rewitalizacja linii kolejowej nr 182 - rozprawa administracyjna

W związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (obwieszczeniem znak: WOOŚ.4201.4.2016.AS2.29 z dnia 03.10.2017 r.), zawiadamia o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.


Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

Przeprowadzenie rozprawy administracyjnej stanowi jeden ze środków gwarantujących społeczeństwu czynny udział w postępowaniu.

Rozprawa odbędzie się dnia 3 listopada 2017 r. w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, w Sali Marmurowej o godz. 11:00.

Dokumentacja sprawy, w tym odpowiedzi Inwestora na uwagi wniesione przez społeczeństwo, dostępna będzie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22, w dniach roboczych w godzinach 8.00 - 15.00 (po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (32) 42 06 805).

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ.4201.4.2016.AS2.29 z dnia 3 października 2017 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 04.10.2017 r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
 /-/ mgr Grzegorz Podlejski

Dokumenty do pobrania:

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.