Drukuj

Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach mieści się w parterowym budynku przy ulicy Bankowej 24, dyrektorem przedszkola jest Pani mgr Małgorzata Rinkowska. Organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice.

Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 3 - 6 lat. Na terenie placówki funkcjonuje 7 oddziałów z grupami zróżnicowanymi pod względem wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Warunki lokalowe placówki są bardzo dobre. Pomieszczenia przedszkola to 6 jasnych, estetycznie urządzonych sal zabaw z zapleczem sanitarnym, sala gimnastyczna wyposażona w niezbędny sprzęt gimnastyczny, przestronne korytarze, łazienki, szatnia dla dzieci, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój intendenta, pomieszczenia socjalne dla pracowników administracji i obsługi oraz gabinet stomatologiczny. Przedszkole posiada duży, wyposażony w atrakcyjne urządzenia terenowe, ogrodzony plac zabaw, odległy od hałasu ulicznego, zapewniający pełne bezpieczeństwo. Dzieci codziennie przebywają w ogrodzie przedszkolnym.

Placówka jest czynne 9 godzin dziennie, a czas pobytu dzieci uwarunkowany jest potrzebami rodziców. W godzinach od 8:00 do 13:00 realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Po godzinie 13:00 prowadzone są zabawy i zajęcia w małych zespołach oraz indywidualne utrwalające wiadomości, dzieci przygotowują prace na konkursy plastyczne i uczestniczą w zajęciach dodatkowych.


W przedszkolu realizowane są programy autorskie z zakresu edukacji:

 

Pracę wychowawczo - dydaktyczną prowadzi odpowiednio wykwalifikowana kadra pedagogiczna - 8 nauczycieli pełnozatrudnionych, 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych - katecheta i logopeda. Przedszkole zatrudnia również 13 osób stanowiących personel administracyjno - obsługowy. Zdrowe i smaczne posiłki w naszym przedszkolu przygotowuje się we własnej kuchni. Dzieciom z alergiami pokarmowymi oraz specjalnymi wymaganiami żywieniowymi podajemy posiłki zgodnie z zaleceniami lekarza i rodziców.

Placówka współpracuje z psychologiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Będzinie, który udziela indywidualnych konsultacji oraz prowadzi zajęcia warsztatowe z dziećmi i rodzicami. Przedszkolaki mają możliwość realizacji swoich zainteresowań w trakcie różnorodnych zajęć wychowawczo - dydaktycznych. W przedszkolu dla dzieci 5 i 6 - letnich prowadzona jest religia, a dla przedszkolaków z wadami wymowy zajęcia indywidualne z zakresu terapii logopedycznej.

Przedszkole organizuje wiele ciekawych uroczystości i imprez, które są elementem integrującym środowisko. Są to między innymi:


Raz w miesiącu dzieci goszczą aktorów Krakowskiego Teatrzyku Skrzat, którzy prezentują przedstawienia teatralne oraz koncerty muzyczne. Ważnym wydarzeniem w życiu przedszkola jest organizowany corocznie na terenie placówki Konkurs kolęd i pastorałek. W konkursie biorą udział dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy Mierzęcice. Sceniczny wizerunek młodych artystów jest dziełem wychowawców i rodziców.


Wychowankowie przedszkola aktywnie uczestniczą w konkursach organizowanych na terenie Gminy i poza nią. Odnoszą znaczące sukcesy potwierdzone licznymi nagrodami i dyplomami.


Przedszkolaki biorą udział w corocznych akcjach:


Przedszkole jest placówką przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Zapewnia wszechstronny, radosny i bezpieczny rozwój wszystkich swoich wychowanków. Wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarcza wiedzy pedagogicznej, uwrażliwia na potrzeby  i możliwości dzieci. Nauczyciele znają każde dziecko, jego aktualną sytuację rodzinną, zainteresowania, zdolności, co sprzyja indywidualizacji wychowania i nauczania.

Placówka zapewnia dzieciom i rodzicom wysoki poziom zadowolenia z działalności przedszkola i jego usytuowania, serdeczną i życzliwą atmosferę panującą w przedszkolu, organizację i metody pracy sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, rodziców jak i całego personelu, którzy współuczestniczą w organizowaniu edukacji oraz wspomagają wzajemnie działania wychowawcze, dzieci czują się w przedszkolu dobrze  i przychodzą tutaj z radością.


Kontakt:
Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach
ul. Bankowa 24,
42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 288 70 02
Fax: (32) 288 70 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres skrytki ePUAP: /ppmce/SkrytkaESP