Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 maja 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00, 5 czerwca 2024 r. w godzinach 11:00 - 16:00...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

31 maj 2019

Jakość powietrza

 

 

„Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” został przyjęty Uchwałą nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.

Integralną część ww. programu stanowi Plan Działań Krótkoterminowych (PDK). Plan działań krótkoterminowych stanowi integralną część Programu ochrony powietrza i odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń, oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w zakresie występujących w danej strefie przekroczeń poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (art. 93 ust. 1a) ryzyko wystąpienia przekroczenia lub wystąpienie poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu ocenia się na podstawie wyników pomiarów lub przy wykorzystaniu wyników modelowania i analiz, o których mowa wart.88 ust. 6 pkt 4 ww. ustawy.

W ramach Planu działań krótkoterminowych wprowadzone zostały trzy poziomy ostrzegania;  Poziom I - żółty, Poziom II – czerwony i Poziom III – brązowy. Do każdego poziomu przyporządkowano odpowiednie działania: informacyjne, ostrzegawcze, operacyjne oraz organizacyjne.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ lub Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska przesyła do wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego (WCZK), zarządów województw, Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Klimatu (CZK MK) oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu informowania/poziomu alarmowego lub przekroczeniu poziomu informowania/alarmowego. W przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania lub poziomu alarmowego, alarm obowiązuje w danym dniu, tj. od godziny 00.00 do 24.00.

Zgłoszenia wszelkich przypadków naruszeń dotyczących ochrony powietrza (m.in. podejrzenie spalania odpadów w kotłach i piecach) można dokonać telefonicznie pod numerem  tel. 32 288 79 00, w godzinach pracy Urzędu Gminy (tj. poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00); poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub formularz internetowy dostępny w aplikacji „Eco Mierzęcice”.
W pozostałych godzinach należy dokonać zgłoszenia do Komisariatu Policji w Siewierzu. Minimalne informacje, potrzebne jednostce do podjęcia interwencji - zakres zgłoszenia, lokalizacja, której dotyczy zgłoszenie.

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego dostępna jest pod adresem:
https://powietrze.slaskie.pl/content/pop

Jakość powietrza na terenie województwa śląskiego można sprawdzać pod adresami:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu informowania/poziomu alarmowego lub przekroczeniu poziomu informowania/alarmowego dla województwa śląskiego, dostępne są na stronie
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0

oraz do pobrania poniżej: