„Utworzenie Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach”

 

W ramach projektu planowane jest utworzenie od 1 stycznia 2022r. Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach.

Celem projektu jest utworzenie 12 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Planowana całkowita wartość inwestycji 400.000,00 zł

Dofinansowanie 320.000,00 zł

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI

W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2021

Flaga i herb Rzeczypospolitej Polskiej