Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na pracowników demontujących azbest na dachu
  Usuwanie azbestu z terenu gminy w 2024 r.
  Gmina Mierzęcice po raz kolejny planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) w ramach programu „Ogólnopolski program...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą w kwietniu - zmiana terminu
  Zapraszamy serdecznie na spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 3 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 26 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 NOWY TER...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.

18 lipiec 2011

Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzęcicach

Powołano go w 1930 roku. Początkowo przyjęło nazwę Koła Włościanek. Pierwszą prezeską Koła została Maria Suchanecka. Do stowarzyszenia należało wówczas 18 osób, trzy lata później aż 150. Koło przygotowywało spektakle teatralne, kursy robienia koronek i hafciarstwa. Powstał też pierwszy Zespół Pieśni i Tańca, który zbierał laury na forum regionu i w czasie przeglądu folkloru w Zawierciu i Kielcach. Zebrania członkiń odbywały się w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Włościanki miały swój własny hymn, którego odśpiewanie rozpoczynało i kończyło spotkanie.

Lata II wojny światowej przerwały działalność Koła, do którego panie powróciły w 1946 r. Stowarzyszenie nosiło już wówczas nazwę Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzęcicach. Jego prezeską została ponownie Maria Popczyk. W latach 50-tych część pań odeszła, by w sąsiednich wsiach stworzyć własne koła gospodyń. Reaktywowano Zespół Pieśni i Tańca „Mierzęcice”, którym opiekował się artysta Szczepan Jakóbczyk. Do Koła należało wtedy 85 osób. W nowych wyborach stanowisko prezeski objęła Stanisława Kańtoch. Po kilku następnych zmianach przewodniczących, dziś stanowisko to piastuje Kazimiera Siudyka. Członkinie brały udział w szkoleniu rolniczym organizowanym przez Gminna Radę Narodową w Mierzęcicach. Natomiast zespół zagrał swe pieśni dla Polskiego Radia. Mierzęcicki zespół miał okazję jeszcze kilkakrotnie nagrywać da Polskiego Radia w Katowicach.

W 1973 roku przygotowano audycję poświęconą jego działalności. W 1974 r. oficjalnie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach został założony Regionalny Gminny Zespół Wokalno – Muzyczny wraz z kapelą. Artystycznie zespołem opiekował się Władysław Byszewski z Polskiego Radia, a kierownikiem zespołu został Zdzisław Smółka. Zespół Folkloru i Tradycji Ludowej „Mierzęcanki” i Kapela Regionalna „Mierzęcice” do dziś są dumą gminy. W latach 70-tych i 80-tych zespół i kapela brały udział w przeglądach folklorystycznych na terenie całej Polski, co kontynuuje do dziś. Prezentowali się również w telewizji.

W 1980 r. zespół został nagrodzony w Katowicach za szczególne zasługi dla kultury regionu.

W 2004 roku ZFiTL „Mierzęcanki” otrzymał statuetkę Kasztelanki przyznawaną szczególnie zasłużonym dla kultury powiatu będzińskiego. Obecnie do Koła należy kilkadziesiąt osób.

W 2013 r. Mierzęcanki” zakończyły nagrywanie pierwszej płyty w studio nagrań dźwiękowych "MAQ Records" w Wojkowicach. W czasie swojej 39-letniej działalności Zespół zgromadził ponad 80 oryginalnych piosenek z niepublikowanych rękopisów oraz przekazów ustnych. Posiadają one archaiczne, gwarowe teksty oraz tradycyjne linie melodyczne. Wśród tytułów piosenek i przyśpiewek, które znajdują się na płycie są m. in. „W mierzęcickim lesie”, „A ty ptaszku sowijaszku”, „Czyje to polisie nieorane”, ,„A ja Mierzęcanka”, jedna z ulubionych i popisowych numerów zespołu, którą śpiewa solistka, pani Wiesława Filipczyk. Podczas nagrania „Mierzęcankom” towarzyszył nieoceniony pan Stanisław Hetmańczyk, który przygrywał członkiniom na akordeonie.

W 2015 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzęcicach  świętowało 85-lecie aktywności. Podczas uroczystości, uhonorowano także zasłużone członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Mierzęcic. Na wniosek Wójta Gminy Mierzęcice, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych nadał: Order Serca Matkom Wsi pani Czesławie Wojdas oraz Kazimierze Siudyce, a także tytuł Honorowej Przewodniczącej KGW pani Czesławie Wojdas.

Zespół” Mierzęcanki” aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju przeglądach zespołów folklorystycznych oraz wspiera swoim uczestnictwem ważne wydarzenia o charakterze kulturalnym.

W sierpniu 2019r. członkinie Koła wywalczyły III miejsce w XI Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych.

Tradycja gminną jest to, że KGW Mierzęcice rokrocznie prowadzi Obrzęd Dożynkowy, podczas Gminno-Parafialnych Dożynek.