Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 maja 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00, 5 czerwca 2024 r. w godzinach 11:00 - 16:00...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

07 lipiec 2011

Insygnia gminy

 

Gmina Mierzęcice od dnia 29 października 2001 roku może poszczycić się pięknym herbem - widomym znakiem samorządowej tożsamości oraz flagą. Symbolika herbu oparta jest bezpośrednio na tradycji lokalnej i jest jej odzwierciedleniem.

 

Flaga gminy, dwa pasy poziome czerwony a następnie błękitny z gryfem i kłosem zboża w lewym górnym rogu

 


Herb utrzymany jest w tonacji dwukolorowej. Błękit nawiązuje do barw Śląska, natomiast czerwień do barw gminy. Tarcza herbowa dzielona jest w pas. W dolnym czerwonym polu umieszczony jest biały gryf wspięty w prawo ze złotym dziobem i pazurami. W górnym błękitnym polu widnieją trzy kłosy zboża nawiązujące do rolniczych tradycji gminy. Analogicznie wygląda flaga - w proporcjach 5:8, dzielona w pas, czerwono-błękitna. W górnym lewym rogu gryf w kolorze białym, przed nim kłos zboża złoty.


Zastosowanie w herbie Gminy Mierzęcice wizerunku gryfa ma w pełni uzasadnioną rację historyczną. Gryf jest jednym z najpiękniejszych i najstarszych godeł polskiego rycerstwa. Pieczętował się nim ród Gryfitów, którego Mierzęcice w odległych wiekach były siedzibą. Jedna gałąź tego rodu osiedliła się w Mierzęcicach i przyjęła nazwisko Mirzowscy. Wykonanie herbu nastąpiło zgodnie z zasadami heraldyki i miejscowej tradycji historycznej.


Uroczyste nadanie insygniów herbowych Gminie Mierzęcice nastąpiło w dniu 11 listopada 2001 roku, w 83 rocznicę Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej. Uroczystość z udziałem gości zaproszonych, Zarządu Gminy, Radnych Rady Gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy oraz mieszkańców gminy, odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury, a poprzedzona została mszą św. w Kościele Parafialnym p.w. św.Mikołaja w Targoszycach z uroczystym poświęceniem insygniów. Prezentacja herbu i flagi odbyła się w asyście pocztów sztandarowych i pocztu flagowego. Przekazania Aktu nadania herbu i flagi na ręce Wójta Gminy - inż. Stanisława Paksa dokonała Przewodnicząca Rady Gminy - mgr Bogusława Zalewska.

 

Opis heraldyczny

Herb Gminy Mierzęcice

Herb gminy, dwa pasy poziome błękitny a następnie czerwony. Na błękitnym trzy żółte kłosy, na czerwonym biały gryf.

Pole dzielone w pas. W dolnym polu czerwonym umieszczony
jest gryf biały wspięty w prawo, dziób i pazury złote.

W górnym polu błękitnym trzy kłosy zboża złote

 

Zgodnie z poniższą uchwałą:

Wizerunek herbu stanowi własność Gminy Mierzęcice i podlega ochronie prawnej.
Korzystanie z herbu Gminy wymaga zgody Zarządu Gminy (czyt. Wójta Gminy).

 


 

Uchwała Nr XXXVI/197/2001
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 października 2001 roku.
w sprawie: ustanowienia herbu Gminy Mierzęcice.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy a dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.)

 

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

1.

1. Nadać herb Gminie Mierzęcice.
2. Wizerunek graficzny herbu Gminy Mierzęcice stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.

Wizerunek herbu stanowi własność Gminy Mierzęcice i podlega ochronie prawnej. Korzystanie z herbu Gminy wymaga zgody Zarządu Gminy.

3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.