Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Informujemy, że transmisja obrad XXXII Sesji Rady Gminy Mierzęcice odbywa się w formie audiowizualnej i jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice.

Miniatura - Kalkulator wpisany w kołoKonkurs skierowany jest do uczniów na wszystkich etapach szkolnej edukacji, a także do studentów oraz do osób dorosłych. Organizatorzy przygotowali zagadnienia o zróżnicowanym poziomie trudności. Udział w konkursie jest w pełni bezpłatny!

Logo Agencji restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaDotychczas do ARiMR trafiło blisko 4 tys. sprawozdań z wydatków poniesionych w 2021 roku przez koła gospodyń wiejskich na działalność statutową. Na rozliczenie otrzymanych środków jest czas tylko do 31 stycznia 2022 roku.

Miniatura - zdjęcie ze szkolenia strażakówRozpoczęła się kampania 1% podatku na rzecz Związku OSP RP, trwa do 30 kwietnia 2022 r. Zachęć przyjaciół i najbliższych do przekazania 1% na wybraną jednostkę OSP.

Miniatura - kadr z baneru polski ładUrząd Skarbowy w Będzinie informuje, że organizowane są dyżury związane z Polskim Ładem. Pracownicy Urzędu Skarbowego odpowiedzą na Państwa pytania pod numerem telefonu:                  32 762 77 00 lub w Urzędzie podczas trwania dyżurów.

Miniatura - Fragment grafiki konkursu świat się kręci wokół wsiZakończył się ogólnopolski Konkurs filmowy pn.: „Świat się kręci wokół wsi”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał nagrody i wyróżnienia pracom konkursowym, które zajęły miejsca I-V w rankingu zgłoszeń dla kategorii I.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w wyniku zmian podatkowych wprowadzonych od 1 stycznia 2022 roku, emerytury i renty oraz rodzicielskie świadczenia uzupełniające ustalone w kwocie od ok. 484 zł do 2.500 zł miesięcznie (co stanowi ok. 98% wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych) - wypłaca w kwocie wyższej niż
w 2021r.

Ogłaszamy III Edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci urodzone w latach: 2008 - 2011 z całej Polski, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Miniatura - Odręczny szkic budynku siedziby Gminnej Biblioteki PublicznejPrzyjdź do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach (ul. Wolności 62a) i skorzystaj z porad prawnika, który jest dostępny w poniedziałki oraz środy w godzinach 13:00 - 17:00.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2396) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego.

Zgodnie z Uchwałą Nr 11 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 8 grudnia 2021 r. została ogłoszona, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Wójt Gminy Mierzęcice ogłasza pierwszy nabór dzieci (od ukończenia 1 roku życia) do Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach, mieszczącego się przy ul. Buczka 1 w Boguchwałowicach.