Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 maja 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00, 5 czerwca 2024 r. w godzinach 11:00 - 16:00...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


26 marzec 2019

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mierzęcice

 

Logotypy oznaczające źródła dofinansowania projektu, flaga unii europejskiej itd.

 

Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

 

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych w 5 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Mierzęcice:

 1. budynek Urzędu Gminy w Mierzęcicach;
 2. budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach;
 3. budynek świetlicy w sołectwie Mierzęcice II;
 4. budynek Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach;
 5. budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadowiu.

 

Celem projektu jest poprawa stanu jakości powietrza, poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków objętych zadaniem. Prace termomodernizacyjne wpłyną na zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Projekt dofinansowany jest ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Całkowita wartość projektu: 981 864,98 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 815 239,78, stanowi  85 % kosztów kwalifikowalnych.
Umowa o dofinansowanie z Instytucją zarządzającą RPO WSL została podpisana 22 sierpnia 2018 roku.