Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na pracowników demontujących azbest na dachu
  Usuwanie azbestu z terenu gminy w 2024 r.
  Gmina Mierzęcice po raz kolejny planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) w ramach programu „Ogólnopolski program...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą w kwietniu - zmiana terminu
  Zapraszamy serdecznie na spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 3 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 26 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 NOWY TER...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


25 styczeń 2012

Gryf Mierzęcicki

Statuetka „Gryfa Mierzęcickiego” po raz pierwszy w historii gminy Mierzęcice została wręczona 11 stycznia 2012 roku. Pierwszymi laureatami tego wyróżnienia byli: ks. Kanonik Janusz Rakoczy oraz Barbara Słania. Decyzja o przyznawaniu nagrody została podjęta uchwałą Rady Gminy Mierzęcice Nr XIII/10/107/2011.
Ideą przyznania nagrody jest podjęcie działań w celu dorocznego wyróżnienia i uhonorowania osób fizycznych, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz innych osób prawnych, które całokształtem swojej działalności zawodowej, społecznej oraz realizacją swoich zadań wybitnie przyczyniają się do gospodarczego, kulturalnego, a także społecznego rozwoju oraz promocji Gminy Mierzęcice.

Kandydatów do przyznania statuetki „GRYF MIERZĘCICKI” mogą zgłaszać:

 1. Przewodniczący Rady Gminy Mierzęcice
 2. Komisje Rady Gminy Mierzęcice
 3. Wójt Gminy Mierzęcice
 4. Grupa mieszkańców gminy Mierzęcice w liczbie co najmniej 25 osób, posiadających czynne prawo wyborcze. Wzór listy osób popierających kandydaturę do przyznania nagrody stanowi załącznik nr 2.
 5. Instytucje, organizacje społeczne, gospodarcze oraz stowarzyszenia działające na terenie gminy.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

 1. Dane o kandydacie,
 2. Szczegółowe uzasadnienie,
 3. Nazwę, adres wnioskodawcy oraz podpis osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

Laureaci „ Gryfa Mierzęcickiego” w kolejnych latach:

 1. W 2012 roku - ks. Kanonik Janusz Rakoczy, Barbara Słania
 2. W 2013 roku - Jacek Bara, Zespół  Śpiewaczy„ Mierzęcanki”, Kapela Regionalna „Mierzęcice”
 3. W 2014 roku - KGW Toporowice, Henryk Feliszewski, Monika Francikowska,  Ewa i Jacek Bara, Teresa i Henryk Serwecińscy
 4. W 2015 roku - Beata Polaniecka
 5. W 2017 roku - Tomasz Sar, Marcin Czapla, OSP Mierzęcice