Logotypy instytucji współfinansujących projekt

 

„Eliminowanie wykluczenia cyfrowego wśród uczniów szkół podstawowych Gminy Mierzęcice - II etap”

Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.
W ramach projektu zakupiono: 15 Laptopów oraz 2 udostępnienia do Internetu.

Zakup sfinansowany z projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014 - 2020.

Wartość projektu: 45.000,00zł
Kwota dofinansowania - 45.000,00zł

 

_______________________________

 

Logotypy instytucji współfinansujących projekt

 

„Eliminowanie wykluczenia cyfrowego wśród uczniów szkół podstawowych Gminy Mierzęcice”

Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.
W ramach projektu zakupiono: 21 Laptopów, 1 Tablet oraz 4 udostępnienia do Internetu.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Wartość projektu: 60.000,00zł
Kwota dofinansowania - 60.000,00zł