Opis działalności:
Wykonuję instalacje elektryczne w zakresie zasilania placów budowy, domowych instalacji elektrycznych, linii napowietrznych i kablowych, pomiarów elektrycznych, ogrzewania podłogowego i konwektorowego, instalacji alarmowych, instalacji domofonowych, instalacji videofonowych, instalacji odgromowych, sieci komputerowych, instalacji kina domowego, sterowania bram, pomiarów natężenia oświetleniowego, projektowania instalacji elektrycznych.