Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.


Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
Mierzęcice ul. Wolności 133, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 288 70 53, (32) 288 70 83

 

Usługi Asenizacyjne Maciej Małota,
Boguchwałowice ul. Buczka 2 42-460 Mierzęcice
Tel.: 601 527 257

 

Usługi Transportowe dla Rolnictwa Ciągnikiem
Czesław Filipczyk
Przeczyce ul. 21 Stycznia 329, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 391 00 04, 691 375 688

 

W.P.T.U.P.H Andrzej Frączek
Ożarowice ul. Stawowa 10, 42-625 Ożarowice
Tel.: (32) 284 03 63, 607 215 052


Firma „EKO” Janusz Bochenek
Psary ul. Szkolna 94, 42-512 Psary
Tel:. 603 930 812, (32) 363 48 25

 
F.H.U. SKOTAQUA Agnieszka Skotarska
Psary ul. Szkolna 94, 42-512 Psary
Tel.: (32) 363 48 25, 605 608 005, 604 809 216


TOI TOI Polska Sp. z o.o. - Przedstawicielstwo TOI TOI Polska Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 115, 42-500 Będzin
Tel.:(32) 267 05 11


Zakład Usługowo – Handlowy „TANK-BUD” Zbigniew Perlik
ul. Szkolna 12, 42-512 Psary
Tel. 601 491 932


WC Serwis Śląsk Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze
Tel.: (32) 278 45 31, 801 133 088

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
ul. Opolska 51, 42-600 Tarnowskie Góry
Tel.: (32) 784 02 00


AWI Adam Michniewski

ul. Szkolna 99A, 42-512 Psary
Tel.: 501 263 334

 

Firma Usługowa "ALTRANS" Radosław Perlik
ul. Szkolna 12 42-512 Psary
Tel.: 515 798 583

 

 


 

Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mierzęcice

 

REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry
Tel. (32) 285 46 18, (32) 285 46 10


PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa
ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska
Tel. (34) 329 92 29


Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o.
ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów
Tel. (32) 249 56 80


ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel. (32) 262 50 29, (32) 262 50 29

Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach
ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa
Tel. (34) 365 05 01


Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
Tel. (32) 642 23 71, (32) 642 19 58


P.H.U. "Reko" Jakub Ciupiński
ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków
Tel. 796 904 332

 


 

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt f) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

 

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.

Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Knurowie

KOMART
Sp. z o.o. Knurów

44-194 Knurów
ul. Szybowa 44

Folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

(32) 33 55 060
(32) 33 55 061
510 111 126

2.

Ekoplast - Produkt Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 25
44-330 Jastrzębie - Zdrój

adres do doręczeń:
43-400 Cieszyn
ul. Frysztacka 145

Folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

(33) 858 00 75

3.

KON-WIT Recykling s.c.

ul. Częstochowska 70
42-350 Koziegłowy

Zużyte opony rolnicze

696 023 333
(34) 314 17 00