Termomodernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach oraz montaż instalacji fotowoltaicznej

Wartość zadania – 192.710,00  zł
Dofinansowanie GZM -  192.710,00 zł
 

W ramach projektu wykonano termomodernizację pokrycia dachowego na budynku szkoły oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 15,12 kWp.
Projekt dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach „Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w 2022 roku”.

 

Dach budynku szkoły z panelami fotowoltaicznymi

 


 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zadaszonej trybuny na boisku sportowym w Nowej Wsi

Wartość zadania – 260.600,00  zł
Dofinansowanie GZM -  211.201,00 zł

 

W ramach projektu wykonano zadaszoną trybunę sportową o konstrukcji metalowej na 136 miejsc siedzących.
Projekt dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach „Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności w 2022 roku”.

 

 

Trybuny na boisku sportowym w Nowej Wsi