Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 maja 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00, 5 czerwca 2024 r. w godzinach 11:00 - 16:00...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


01 luty 2018

Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice

 

Logotypy oznaczające źródła dofinansowania projektu, flaga unii europejskiej itd.


„Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice”

 

Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w 114 budynkach mieszkalnych i 9 budynkach użyteczności publicznej oraz instalacji kolektorów słonecznych w 76 budynkach mieszkalnych. Inwestycja zakłada kompleksowe zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji oze, nadzór inwestorki oraz promocję projektu.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy, i tym samym poprawę efektywności energetycznej regionu a także zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Projekt dofinansowany jest ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT.

Całkowita wartość projektu: 3 693 736,50 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 2 918 076,78 zł, stanowi  85 % kosztów kwalifikowalnych.
Umowa o dofinansowanie z Instytucją zarządzającą RPO WSL została podpisana 29 grudnia 2017 roku.