Starostwo Powiatowe w Będzinie
Będzin ul. Ignacego Krasickiego 17 ( I piętro, pok. nr 115 )
tel. (32) 368 08 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

 • Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 • Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 • Współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
 • Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
 • Występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
 • Prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności poprzez wprowadzanie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych.
 • Występowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskami o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
 • Wytaczanie powództw w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

 

Właściwość miejscowa rzecznika:

 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Będzinie wykonując zadanie z zakresu ochrony konsumentów udziela porad prawnych i pomocy wyłącznie mieszkańcom Powiatu Będzińskiego.
 • Rzecznik konsumentów jest więc instytucją samorządową o charakterze doradczym dla indywidualnego konsumenta.
 • Nie ma on uprawnień do wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien na przedsiębiorców. Rzecznik służy konsumentowi przede wszystkim bezpłatną poradą prawną, a w celu wyegzekwowania należnych konsumentowi świadczeń wykorzystuje uprawnienia procesowe.