Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 maja 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00, 5 czerwca 2024 r. w godzinach 11:00 - 16:00...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


26 wrzesień 2016

Informacja o opłatach za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Informujemy, iż 30 września 2016r. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. W przypadku dokonania wpłaty w ciągu 30 dni po upływie ww. terminu przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania wpłaty raty powiększonej o 30%. Brak wpłaty III raty w ww. terminach skutkuje wygaszeniem zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wpłaty należy dokonać na rachunek Urzędu Gminy Mierzęcice (80844300090000000002600001) w Banku Spółdzielczym w Mierzęcicach z adnotacją o wpłacie III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku, jednocześnie podając numer zezwolenia.