Miniatura - Odręczny szkic budynku siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach informuje wszystkich czytelników, którzy nie oddali książek w terminie określonym w Regulaminie Biblioteki, że od 25 sierpnia do 30 września 2014 r. można zwrócić wypożyczone książki bez konsekwencji finansowych we wszystkich placówkach bibliotecznych.

 

W tym okresie nie będą pobierane kary za przetrzymywanie książek oraz koszty upomnienia. W związku z wprowadzeniem w miesiącu wrześniu nowego Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach, z dniem 1 października 2014 r. zostaną naliczone kary za przetrzymywanie książek i koszty upomnienia według nowego cennika opłat regulaminowych.


Zostanie również opracowana procedura wpisywania do Krajowego Rejestru Długów osób, które zalegają z opłatą za przetrzymywanie książek. W celu uniknięcia przykrych konsekwencji zachęcamy wszystkich do uregulowania w miesiącu wrześniu swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.


Przypominamy, że książka jest przedmiotem użyczenia, stanowi własność i majątek biblioteki, będąc dobrem wspólnym. Przetrzymywanie książek sprawia, że czytelnicy, którzy systematycznie korzystają z biblioteki i wywiązują się ze swoich zobowiązań, niejednokrotnie nie mogą skorzystać z poszukiwanej lektury.

 

Dyrektor Biblioteki
mgr Grażyna Czapla