Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach zakończyła realizację projektu „Cyfrowe Korzenie” skierowanego do mieszkańców Gminy Mierzęcice.Przedsięwzięcie miało charakter edukacyjny i było skierowane do osób 50+ zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
Projekt został przygotowany przez Bibliotekę Śląską a dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizacja projektu rozpoczęła się 25 sierpnia 2014 r. w Centrali Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach, wzięło w nim udział 10 osób: p. Henryka Gąsiorowska z Przeczyc, p. Marta Kiedrzyn z Mierzęcic Osiedla, p. Emilia Krzyżanowska z Przeczyc, p. Małgorzata Kukuła z Najdziszowa, państwo Stanisława i Ryszard Majewscy z Zadnia, p. Bożena Skibińska z Nowej Wsi, p. Anna Skrzypczyk z Najdziszowa, p. Bogusława Szkutnik z Nowej Wsi, p. Irena Wojdas z Mierzęcic. Założeniem projektu było, aby uczestnicy poznali obsługę komputera wraz z Internetem a następnie zgłębiali historię swojej rodziny, poszukiwali informacji o swoim pochodzeniu oraz przeszłości zawodowej przodków. Zakończeniem miało być opracowanie drzewa genealogicznego swojej rodziny. Osoby biorące udział w projekcie uczyli się znaleźć i opracować potrzebne do tego informacje, m.in. za pomocą Internetu oraz podczas wykładów ze specjalistami z zakresu historii, archiwistyki, fotografii i genealogii.

Spotkania i warsztaty na żywo oraz wirtualnie przeprowadzili:

  • Pan Grzegorz Mendyka - Prezes Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego,
  • Dr hab. Piotr Greinera - dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach,
  • Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek, z-ca dyr. Biblioteki Śląskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych,
  • Pan Piotr Matuszek z Archiwum Państwowego w Katowicach,
  • Pan Olgierd Górny – fotograf
  • Pan dr Wojciech Schaffer - kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach
  • Ksiądz Kanonik Janusz Rakoczy proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Targoszycach


Warsztaty praktyczne z obsługi komputera i poruszaniu się w Internecie prowadziła Pani Dagmara Podczasiak, studentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Pani mgr Dominika Latos - bibliotekarz z Biblioteki w Mierzęcicach, która pomagała również w opracowaniu drzew genealogicznych przy wykorzystaniu programów komputerowych. Na bazie zorganizowanych spotkań i zdobytych podczas nich informacji wszyscy opracowali swoje rodzinne drzewa genealogiczne. Uczestnicy projektu podchodzili do swoich zadań z dużą pasja i zaangażowaniem.

W swoich „Drzewach” sięgnęli do drugiego i trzeciego pokolenia swoich rodzin. Najwięcej informacji uzyskała p. Emilia Krzyżanowska, która odnalazła swoich przodków w 19 w.

Na zakończenie projektu wszystkie osoby wraz z koordynatorem zostali zaproszeni w dniu 27 listopada 2014 r. do Biblioteki Śląskiej na uroczyste podsumowanie projektu. W czasie uroczystości Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jan Malicki, złożył na ręce koordynatora projektu Dominiki Latos – bibliotekarza z Biblioteki w Mierzęcicach dyplom i podziękowanie za uczestnictwo w projekcie. Dla zaproszonych gości przygotowano występ Dawida Połapy - akordeonisty z Państwowej Szkoły Muzycznej w Katowicach oraz spotkanie z Markiem Sosenko - antykwariuszem i kolekcjonerem z Krakowa, który opowiadał o  swoich bogatych zbiorach.  Na zakończenie spotkania nasi uczestnicy zwiedzili Bibliotekę Śląską.

Projekt zakończył się, ale nie skończyła się praca naszych historyków - amatorów, którzy pełni zdobytej wiedzy i nowych informacji postanowili, że będą dalej rozbudowywać swoje drzewa genealogiczne przy pomocy bibliotekarzy z mierzęcickiej biblioteki

 

Opracowała
Dominika Latos

 

{gallery width=250 height=200}/artykuly/Cyfrowe_korzenie_122014{/gallery}