Logo Gminnego Ośrodka Kultury w MierzęcicachGminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas przystępuje do projektu "Cyfrowi eksperci w Podregionie Sosnowieckim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Celem projektu jest szkolenie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach w dwóch obszarach tematycznych z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych: dziennikarstwo online oraz nauka programowania w różnych językach.

Efektem końcowym projektu będą warsztaty programowania oraz dziennikarskie, z użyciem sprzętu projektowego, prowadzone przez przeszkolonych instruktorów. Do udziału w warsztatach zastaną zaproszone dzieci i młodzież z terenu gminy Mierzęcice.

W projekcie założono doposażenie GOK w sprzęt teleinformatyczny (tablety, roboty, gry edukacyjne, kamery), a także materiały niezbędne do realizacji zajęć edukacyjnych (kompleksowe scenariusze zajęć).

Więcej informacji już wkrótce!

 

Grafika przedstawiająca komputer